170526 Veileder for baerekraftige innkjøp VERSJON 1

Bruk av
anerkjente merkeordninger
og anerkjent miljøledelse
i offentlige innkjøp