Daglig leder og prosjektleder i Elektroexperten

– Vil ikke utelukkes fra anbudskonkurranser

Med stadig større miljøkrav i offentlige anskaffelser, var det helt nødvendig for Elektroxperten å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

For en stor installatør som oss, med 75 ansatte, er det viktig å ikke bli utelukket fra anbudsrunder på grunn av manglende miljøsertifisering, sier Frode Johansen, daglig leder i Elektroxperten.

Den nysertifiserte elektroentreprenøren har nå et gyldig miljøsertifikat, som gjør det mulig å delta i flere konkurranser. Behovet for et kvalitetssikringssystem, i tillegg til å tilfredsstille særskilte bransjekrav, var også avgjørende.

Som Miljøfyrtårn har vi fått et konkret verktøy som hjelper oss med å oppfylle bransjekrav, ivareta HMS og arbeidsmiljø, samt jobbe kontinuerlig med å bedre rutiner for avfallshåndtering, energibruk, transport og innkjøp, forteller Johansen.

Elektroxperten har fått nye avfallsdunker
Nye avfallsdunker er på plass – og gjør jobben med sortering på kontoret mye lettere.

Effektive og fremtidsrettede løsninger

Bedriften har flyttet inn i nye og moderne lokaler på Lund i Kristiansand, fått ny profil, og fremstår som en svært solid og fremtidsrettet virksomhet.

Som totalleverandør tilbyr Elektroxperten effektive og miljøvennlige løsninger innen energiøkonomisering, noe de merker kundene er mer opptatt av enn tidligere.

Det er stor motivasjonen i å drive med energisparing – særling fordi det er lønnsomt. Én av våre kunder sparer opp mot 200 000 kroner årlig på relativt enkle grep, forteller Johansen.

Ansatte i Elektroxperten trives i det lyse møterommet
LYST OG MODERNE: Frode Johansen (nr. to fra venstre) og ansatte i Elektroxperten trives i de nye lokalene, som har utsikt over bydelen Lund i Kristiansand.

Økt lønnsomhet og større markedsandeler

Miljøengasjementet er allerede godt forankret i bedriften, som ser optimistisk på fremtiden som Miljøfyrtårn.

Alle kan bidra til et bedre miljø, og vi som bedrift har et viktig miljøansvar. Både ansatte, kunder og samarbeidspartnere er veldig positive til miljøarbeidet vårt, sier Johansen, og legger til: – Jeg er overbevist om at bedriften – med økt miljøfokus – vil oppnå økt lønnsomhet og større markedsandeler!

Servicekniker kjører en av Elektroxpertens elbiler
Servicetekniker Tore Bjørnestøl er godt fornøyd med å kjøre en av bedriftens fem el-biler til lokale oppdrag.

Anbud, Elektroentreprenør, Energi

Privacy Preference Center