Utvider konseptet Grønne konferanser

Nå åpner vi opp for at flere kan arrangere Grønne konferanser. Konseptet ble utviklet av Thon hotels og Miljøfyrtårn etter at hotellkjeden ønsket å tilby et grønt alternativ til sine konferanser.

Bransjekriteriet Grønne konferanser ble lansert i 2012 med Miljøfyrtårnsertifiserte hotell som målgruppe. I tiden etter lanseringen har mange fått øynene opp for dette konseptet, og stadig flere ønsker å benytte seg av Grønne konferanser.

Utvider konseptet

Dette er veldig gledelig, og vi åpner nå opp for at andre tilbydere og arrangører av konferanser kan tilby dette. Forutsetningen er at de er sertifisert etter felleskriterier og kiterier til grønne konferanser.

De nye målgruppene vil være kurs- og konferansesteder (med eller uten overnattingstilbud) og arrangører av større konferanser i egne eller leide lokaler, samt hoteller som tidligere.

Endringen betyr i praksis at bransjekriterier nå vil stå som et selvstendig bransjekriterium, og har fått bransjenummer 75 i vårt system. Tidligere var grønne konferanser et underkriterium til hoteller. Det er ikke gjort noen endringer i selve kriteriene.

Stiller krav til kunden

Det er viktig at konseptet Grønne konferanser strekker seg lenger enn konvensjonelle «grønne» konferanser, og at det skiller seg tydelig ut til kunden/bestiller av konferansen. For å kunne arrangere Grønne konferanser må også de som bestiller være miljøsertifisert eller dokumentere at de jobber for å bli det. Slik sett stiller tilbyder av Grønne konferanser og bestiller (kunden) større krav til hverandre.

I et samarbeid mellom tilbyder av Grønne konferanser og kunden reduseres klima- og miljøbelastningen til arrangementet. En egen sjekkliste som følger kriterier til grønne konferanser må fylles ut i forkant, for å påse at kriteriene følges.

Vi anbefaler at kriterier til Grønne konferanser innarbeides som en del av en sertifisering eller resertifiseringen av virksomheten. Det forutsettes besøk av sertifisør for å kontrollere at kriterier til Grønne konferanser er tilfredsstilt i tillegg til de andre bransjekriteriene som virksomheten skal sertifiseres etter.

Grønne konferanser