Trendy med gjenbruk

Miljø og gjenbruk har blitt trendy. Det merker Fretex, som nå miljøsertifiserer hele konsernet som Miljøfyrtårn.

Mennesker og miljø har stått sentralt hos Frelsesarmeen og Fretex siden 1905, med sitt grunnleggende verdisyn å ta vare på skaperverket. Gjennom å koordinere og drifte innsamling av over 13.000 tonn med tøy og flere tusen tonn med møbler hvert år, er Fretex med på å forlenge tingenes levetid.

Valgte Miljøfyrtårn

– Vi har lenge tenkt på å miljøsertifisere oss, og merker at stadig flere leverandører stiller krav til miljøsertifisering. Vi har avtaler med kommuner om innsamling av klær og møbler, og for å fortsatt være en foretrukket leverandør har vi nå valgt å sertifisere oss. Vi har lenge hatt fokus på miljø og gjenbruk i vår drift, men nå får vi det satt i system og får miljøtiltakene inn i daglige rutiner.

Det sier Arnt-Willy Hjelle, logistikk & produksjonssjef og miljøfyrtårnansvarlig i Fretex. Sammen med konsulent Rolf Eriksen i Miljøgrep vurderte Fretex flere miljøsertifiseringer, før de landet på Miljøfyrtårn som det beste alternativet.

Setter miljøarbeidet i system

Hovedkontoret til Fretex ble i sommer sertifisert Miljøfyrtårn. I september ble internkonsulenter kurset for å kunne lede butikkene gjennom sertifiseringen, og en Fretex-butikk i Oslo har i høst vært pilot. Nå starter sertifiseringen av resten av kjeden. Fretex gjennomfører sertifiseringen ved bruk av Miljøfyrtårns hovedkontormodell, og har som mål å sertifisere alle avdelinger innen første halvår 2015.

– Vi har tidligere ikke klart å jobbe systematisk nok med miljø i alle lokasjoner over hele landet, derfor trenger vi Miljøfyrtårn til å sette dette i system. Gjennom hovedkontormodellen gjør vi sentralt en stor del av arbeidet og kommer med en ferdig pakke ut til alle avdelingene. På den måten blir Miljøfyrtårn et konkret og bra verktøy som gir oss drahjelp til å få miljøarbeidet til å fungere i hele organisasjonen, sier Hjelle.

Forventer gevinster

Fretex forventer å se gevinster ved sertifiseringen ganske raskt.

– Å være mer bevisst på strømforbruk og volum av hva vi leverer til energigjenvinning vil gi besparelser. Vi kommer til å bli mye flinkere til å kildesortere i alle ledd. I tillegg vil det være en klar gevinst for oss å være kvalifisert for å levere offentlige anbud, sier Hjelle.

Trendy å handle på Fretex

De senere årene har gjenbruk fått økt oppmerksomhet. Fretex har gjennomført kampanjer sammen med kjendiser som snakker varmt om gjenbruk – og nå er det blitt trendy å handle på Fretex.

– Vi har et godt omdømme gjennom arbeidet vår eier Frelsesarmeen har lagt ned gjennom over 100 år. De siste årene har vi samarbeidet med kjente profiler som Jenny Skavlan, som skaper blest rundt gjenbruk og redesign. Kronprinsesse Mette-Marit har arrangert gjenbruksdager sammen med oss, og på den måten får vi positiv oppmerksomhet og blest rundt gjenbruk. Vi merker økt pågang i butikkene våre av unge mennesker som er på jakt etter gode bruktkjøp, og opplever at folk er mer opptatt av miljø, forteller Hjelle.

Fretex har nylig også lansert et konsept sammen med Posten for å gjøre det lettere for folk å sende inn brukte tekstiler.
– Vi har nå en stor spesialpose som er tilgjengelig hos Posten over hele landet – som du kan bruke til å sende inn klær og tekstiler du ikke lenger bruker til Fretex.

FAKTA:

  • Fretex har organisert sin virksomhet i fire regionale aksjeselskaper. Disse er 100% eid av Frelsesarmeen gjennom morselskapet Fretex Norge AS.
  • Sysselsetter totalt 2.000 mennesker, av disse er 400 ordinære ansatte.
  • Fretex Norge har 42 butikker, 1800 innsamlingsbokser og en omsetning i 2013 på 472 millioner kroner.
  • I 2013 samlet Fretex inn 13.651 tonn tøy. 90 % av tøyet går til ombruk i Norge og andre land. 10 % blir til nye produkter og går til energigjenvinning.

Mer om Fretex Norge her.

Av: Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft. Foto: Fretex. 

Gjenbruk, Gjenvinning, Hovedkontor