Synlige resultater etter to år som Miljøfyrtårn

For snart to år siden sertifiserte Danske Bank som første bank i Norge alle sine 31 kontorer etter Miljøfyrtårns hovedkontormodell. I dag er resultatene godt synlige, og banken har blant annet innført webmøter som standard.

Danske Bank har etter innføringen av webmøter redusert reisevirksomheten betraktelig. I en bank med om lag 1 000 ansatte har slike tiltak stort potensial. Sikkerhetssjef for Danske Bank i Norge Svein H. Gjertsen, bekrefter at mindre reising er en ønsket effekt.

– Vi forsøker å reise minst mulig, og i den grad vi må reise er vi både kostnads- og miljøbevisste. Innføringen av webmøter er bra for miljøet, og det er en effektiv måte å kommunisere på. Dette gjelder både internt i banken og med leverandører, samarbeidspartnere og kunder, uavhengig av geografisk plassering. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling, og webmøter var et naturlig tiltak, sier Gjertsen.

Webmøter

Det ble bygget egne rom for webmøter, og disse er identiske både i Norge og i Danmark. Møtedeltakerne ser hverandre i naturlig størrelse på en stor skjerm, slik at det på den måten skal være så reelt som mulig. Dermed er banken både tilgjengelig og effektiv.

– Vi har blitt mer effektive. Det har bidratt til å øke vårt kundefokus og bedre tilgjengeligheten overfor kundene. Vi kan rekke flere møter hver dag, og kundene våre kan lettere få kontakt med den rådgiveren som har relevant kompetanse, sier Gjertsen videre.

Møterommene ble så populære at de måtte bygge et ekstra rom i Trondheim, hvor Danske Bank har sitt norske hovedkontor. Likevel er rommene nesten alltid booket. Dette viser at banken har lykkes på dette området.

Vil bidra til bærekraftig utvikling

– Når vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling i samfunnet, må vi også rette blikket på oss selv. Miljøfyrtårn-sertifiseringen har gitt oss et verktøy for vårt eget miljøarbeid. Det er også viktig for oss å kunne vise til godkjent miljødokumentasjon i anbudsprosesser.

– Vår norske Miljøfyrtårn-sertifisering kommer i tillegg til konsernets Corporate Responsibility, som gjelder i alle land. Vår Miljøfyrtårn-sertifisering vil derfor være et supplement, og bidrar naturligvis til ytterligere miljøbevissthet blant våre ansatte, sier sikkerhetssjefen.

Økonomi å tenke  miljø

Det å tenke miljø har ofte også en økonomisk side. Det å investere i miljøtiltak er bra for miljøet, men kan også ses på som en økonomisk investering.

– Vi reduserer våre kostnader på både kort og lang sikt ved å være miljøbevisste, for eksempel gjennom energibesparende prosjekter. Vi mener det er viktig å ha et langsiktig perspektiv i blant annet miljøarbeid for å kunne bidra til en ”low carbon future”. Det er en av årsakene til at vi har investert stadig mer i bærekraftig utvikling, fortsetter Gjertsen.

Anbefaler Miljøfyrtårns hovedkontormodell

Danske Bank er sertifisert gjennom Miljøfyrtårns hovedkontormodell. Gjertsen bekrefter at dette er en god måte å tenke på for dem som bank, og at de bruker Miljøfyrtårn-sertifiseringen aktivt i hverdagen.

– Hovedkontormodellen tar hensyn til måten vi er organisert på, med sentrale fellesfunksjoner som blir ivaretatt på vegne av alle kontorene og filialene våre. Dermed blir det mindre omfattende med rapportering og resertifisering av kontorene og filialene.

– Sertifiseringen gjør miljøarbeidet synlig internt, og er noe våre ansatte kan være stolte av. De kan for eksempel bruke Miljøfyrtårn-logoen i ulike sammenhenger eksternt for å vise at banken tar miljøarbeidet på alvor, avslutter Svein H. Gjertsen, som samtidig anbefaler andre virksomheter å innføre miljøledelse.

Av: Jan Erik Buarøy, Ordkraft 

Hovedkontor