Sundtoft ba kommunene innføre miljøledelse

De siste seks årene har 13 norske byer stått side om side for å møte klimautfordringene. Nylig møttes partnerne i Framtidens byer til et siste politisk toppmøte for å markere slutten på programperioden, oppsummere status og starte den praktiske gjennomføringen.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft pekte blant annet på miljøledelse som et viktig verktøy når kommunene nå skal fortsette det viktige arbeidet med klimatilpasning.

– Miljøledelse må være en del av den strategiske styringen og utviklingen av enhver virksomhet, enten den er privat eller offentlig.

Ministeren følger dermed opp et av målene som helt fra starten av har vært sentrale i Framtidens byer. På programmets nettside kan man blant annet lese følgende:

Framtidens byer vil få flest mulig offentlige og private virksomheter miljøsertifisert. Innføring av miljøledelsessystemer er et overgripende tiltak for å få offentlige og private virksomheter til å drive mest mulig miljøvennlig.

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Morten Leuch Elieson, var tilstede på toppmøtet og er glad for ministerens tydelighet:

– Miljøfyrtårn er glad for at regjeringen uttaler seg så tydelig om miljøledelse. Virksomheters miljøansvar må forankres i ledelsen gjennom systematisk planlegging, oppfølging og rapportering. Miljøfyrtårn-sertifisering er et verktøy for å drive effektiv miljøledelse.

Tre ministere deltok på det politiske toppmøtet på Litteraturhuset i Oslo, og et av signalene fra regjeringen var viktigheten av å videreføre allerede etablert politikk, blant annet om miljøledelse. Selv om byene nå skal ut av programmet og gjøre jobben på egenhånd, var Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tydelig på at avviklingen av Framtidens byer ikke er et politisk signal.

– Fremtidens byer avsluttes, men politikken videreføres!

Les mer om det politiske toppmøtet her

Les mer om Framtidens byer her

Av: Eva Kvelland, Ordkraft
Foto: Marianne Gjørv, regjeringen.no

Miljøledelse