Myrkdalen hotell og elbi

Sparte 500 000 Kwh på ett enkelt miljøtiltak

For det moderne fjellhotellet på Voss har små justeringer ført til store besparelser. Etter en effektiv sertifiseringsprosess er de mye mer bevisste på hvordan de kan spare miljøet – og penger.

Miljøfyrtårn gjør oss mer bevisste på viktige områder som energi, avfall og forbruk, og på hva slags miljøtiltak vi kan innføre, forteller Nils Eirik Gregersen, driftsansvarlig i Myrkdalen Fjellandsby.

Myrkdalen Fjellandsby er morselskapet til Myrkdalen Hotel, og begge bedriftene er miljøsertifiserte. Det har gjort de mer attraktive i en tid der stadig flere kunder er opptatt av miljø.

Vi merker at miljøsertifisering er etterspurt blant kurs- og konferansegjester.

Myrkdalen sertifikat
Hotellgjester og ansatte synes det er utelukkende positivt at hotellet er Miljøfyrtårn. Fasadeskiltet er godt synlig ved inngangen til hotellet.

Sjekkrunder om natta

Gregersen forklarer at sertifiseringsprosessen gikk greit og effektivt for seg, og at alle avdelingene på hotellet var involvert. Underveis i prosessen oppdaget de at det handler om mer enn å gjøre bedriften attraktiv. Å spare miljøet fører også til at man sparer penger. Systematisk oppfølging av energiforbruket har vært til stor hjelp og ført til store besparelser for hotellet.

Vi har tatt sjekkrunder på nattestid etter at alt er stengt for å se om det er unødvendig energiforbruk, som for eksempel lys på rom som ikke er i bruk, varme som står på uten behov og utstyr som ikke er avslått. På en slik runde fant vi ut at vi kunne spare ca. 14 000 kwh i året ved å endre litt på rutinene til nattevakta.

Oppdaget feil i varmeanlegget

I gjennomgangen av hotellet ble det også oppdaget at varmeanlegget ikke var regulert riktig, og at det sentrale driftskontrollanlegget ikke styrte i henhold til intensjonen. Feilen ble straks rettet opp i – og det viste seg å være et smart og lønnsomt grep for hotellets energiforbruk.

Da vi finjusterte driftskontrollanlegget, sparte vi 500 000 Kwh.

Hotellet er tilkoblet et fjernvarmeanlegg som bruker lokalprodusert treflis, og som dekker 50 % av det totale energiforbruket.

Investerer i el-bil

Som et ekstra miljøtiltak på slutten av 2016 ble det investert i el-bil.

Renholdsavdelingen benytter bil mellom hyttene og leilighetene, og det vil nå bli med el-bil. Vi har også installert seks ladepunkter for el-biler, og to av disse er Tesla-ladere, sier Gregersen.

Høyt nivå på sortering

Bedriften har også satt fokus på avfall og sortering. Avfallsmengden gikk ned mellom 2015 og 2016, og sorteringsgraden ligger nå på 72 %.

Det er viktig for oss å holde sorteringsgraden på et høyt nivå, fordi den fungerer som en indikator på hvor godt sorteringsrutinene fungerer, sier Gregersen.

Her er Gregersens tips til andre hoteller:

  • Tenk fremover og tilfredsstill kunders forventninger. Stadig flere turoperatører og kursarrangører krever miljøsertifisering.
  • Involver de ansatte, og ha fokus på sortering og innkjøpsrutiner. Det har effekt på økonomien.
  • Gå igjennom energiforbruket. Små endringer i rutinene kan føre til store besparelser.

Hotell