Carshine Bernhard Roland

Sparer penger på å være Miljøfyrtårn

Alle bedrifter er opptatt av økonomi og bunnlinja, og det argumentet alene burde få flere til å bli sertifisert. Vi har spart penger på å være Miljøfyrtårn.

Det sier Bernhard Roland, daglig leder i bilpleiefirmaet Carshine. De er landets eneste miljøsertifiserte bilpleiesenter. I en bransje som er preget av negative omtaler rundt arbeidsforhold og svart arbeid, har Carshine siden 2002 vært sertifisert Miljøfyrtårn:

Vi var tidlig ute og vi ønsker på denne måten å vise at det går an å drive seriøst, og samtidig tjene penger i bilpleiebransjen. Vi ønsker å være et fyrtårn i egen bransje. Priskonkurransen i bransjen er knallhard, men vi er opptatt av at ansatte skal ha det bra på jobb med ryddige arbeidsforhold. Vi er også bevisste på hvordan vi fremstår utad og ønsker å være med på å revolusjonere bilpleiebransjen, forteller Roland.

Carshine har 13 ansatte og omsetter for 10 millioner kroner årlig. Mer enn 6000 biler er innom bilpleiefirmaet hvert år, og blant kundene fordeler halvparten seg på privatmarkedet og resten er bilforhandlere som skal klargjøre nye og brukte biler for salg.

Sparer penger

Å være Miljøfyrtårn er med på å bevisstgjøre oss i alle ledd. Siden 2002 har vi levert årlige miljørapporteringer (se faktaboks nederst), og det er inspirerende å se pilene gå nedover fra år til år, sier Roland.

Carshine har redusert avfallet betydelig. Tidligere gikk mye avfall i restavfall til en dyr kilopris. Når bedriften sorterer avfallet bedre sparer de mye penger, i tillegg har de gjort grep som reduserer avfallet.

Tidligere brukte vi et kostbart papir til å pusse bilrutene – som ga mye avfall. Nå har vi byttet dem ut med gjenbrukbare mikrokluter, som er billigere i innkjøp og nesten ikke genererer avfall. Vi sparer altså både penger på innkjøp, på mindre avfall – i tillegg til at vi sparer miljøet. Vi søker stadig nye miljøvennlige måter å behandle våre biler på, sier Roland.

I tillegg til besparelser på avfall, er bedriften også bevisst på å spare på strøm og drivstoff, samt bevisst bruk av kjemikalier og utslipp.

Viser at miljøsertifisering lønner seg

Vi synes det er moro å se hvor gode resultater Carshine får gjennom å jobbe systematisk med miljø og holdninger. Dette viser at miljøsertifisering gir gode effekter også for mindre bedrifter. Og tallenes tale er klar – å tenke miljø i alle ledd lønner seg, også på bunnlinja. Det sier seniorrådgiver i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Morten Leuch Elieson.

Anbefaler andre å sertifiseres

Carshine er medlem i Bedriftsforbundet, og daglig leder anbefaler andre bedrifter å ta miljøansvar:

Det kan jeg absolutt anbefale. Sertifiseringen er med på å bevisstgjøre hele bedriften, vi kan være en foretrukken leverandør i anbudsprosesser – og ikke minst synliggjør vi at vi har miljøengasjement gjennom å bruke Miljøfyrtårns logo i annonsering, i lokalene våre og i møte med kundene. Vi opplever at dette gir en klar verdi. Som ett av få bilpleiesenter i landet som er sertifisert forteller vi også samfunnet at vi er en bedrift som ønsker å bidra og tar samfunnsansvar, sier Roland.

Vi er en bransje som absolutt trenger å vise at vi tar hensyn til miljøet – vi ønsker stadig å forbedre oss og vil bidra til å snu bransjens rykte. Vi har blant annet utviklet et eget dataprogram hvor alle bestillinger og jobber loggføres – dette programmet leier vi også ut til andre bilsentre i Norge, og dette er også med på å gi bedre kontroll og motarbeide svart arbeid i bransjen.

Vi valgte Miljøfyrtårn fordi det er en sterk merkevare – og er med på å vise posisjonen vi ønsker å ha i markedet. Totalt sett har vi spart mye penger på å være Miljøfyrtårn, som har bidratt til en bevisstgjøring på store og små ting, avslutter Roland.

FAKTA:

Tallene er hentet fra Carshines årlige klima- og miljørapport. I perioden fra 2007 til 2013 er omsetningen i bedriften mer enn doblet.

Sykefravær:
2007: 20 % sykefravær
2013: 5 % sykefravær

Energiforbruk – kwh per kvm
2007: 214
2013: 111

Avfall:
2007: 2570 kg
2010: 5195 kg
2013: 1476 kg

 

 

Av: Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft

Bilverksted, Klima- og miljørapport