Sparer flere millioner kroner årlig

Systematisk miljøarbeid over tid har gitt betydelige resultater på bunnlinja for Tryg Forsikring.

Siden 2006 har selskapets hovedkontor i Bergen jobbet aktivt for å redusere sine utslipp. Det har ført til over 30 % redusert energibruk, som følge av disse tiltakene:

  • Bruk av varmepumpe fra det nærliggende Ortuvannet
  • Bruk av nye elkjeler
  • Utskifting av vindusglass
  • Fokus på kildesortering og redusert avfallsmengde

Dette betyr flere millioner kroner spart årlig for oss. Vi opplever at det å være sertifisert som Miljøfyrtårn setter det hele i sammenheng og gir oss noe å strekke oss etter, sier direktøren i Tryg Forsikring, Espen Strømme.

Gode synergieffekter

Tryg Forsikring ønsker å være en bedrift med klare miljømål og en klar miljøprofil. Det gir et konkurransefortrinn nå som miljø skal vektes enda mer i offentlige anskaffelser, etter ny miljøforskrift fra 1. mai 2017.

Det er viktig for oss og våre kunder at vi kan dokumentere at vi tar miljøansvar. Vi vet at Miljøfyrtårn-sertifisering legges vekt på i anbudsprosesser. Dette kan gi gode synergieffekter, understreker Tryg-direktøren

Stolt Miljøfyrtårn

Det synlige beviset på miljøinnsatsen ble overrakt av ordfører Marte Mjøs Persen på en seremoni i Bergen Rådhus 9. mai.

Vi er stolte over å være Miljøfyrtårn, og det betyr mye for våre kunder, sier Strømme.

Trygs regionkontorer i Oslo og Tønsberg skal også sertifiseres som Miljøfyrtårn. Prosessen starter i løpet av sommeren.

Energi, Hovedkontor