HTLelektro elbil

Sparer 30 000 i bommen

HTL Elektro Averøy AS er en av få elektroforetak som benytter el-bil som servicebil. – Vi sparer årlig 20–30 000 kroner i bompenger, forteller Kristoffer Andresen, teknisk ansvarlig i Miljøfyrtårn-bedriften på Nordmøre.

Elektrikeren på Averøy er opptatt av å gå foran som et godt eksempel. Samtidig vet de at det er økonomi i å kjøre grønt.

I tillegg til store besparelser i bommen, bruker bilen billig strøm. Det er særlig gunstig for oss som har mye oppdrag i Kristiansund. En stor plussfaktor for bunnlinja!

Investering i el-bil var en direkte følge av miljøsertifiseringen, og de vurderer å bytte ut bilparken med flere el-biler i fremtiden.

En del av det grønne skiftet

Andresen forteller om en virksomhet som tror det finnes både direkte besparelser og markedsfordeler i å tenke grønt.

Vi ser frem til fortsettelsen som Miljøfyrtårn, og tror det er helt avgjørende for en grønn og bærekraftig business.

Elektrikeren forventer strengere miljøkrav fra offentlige sektor i fremtiden, og føler seg dermed god rustet med å allerede ha miljødokumentasjonen på plass. El-bilen er dekorert med Miljøfyrtårn-logoen som bevis på dette.

HTLelektro sertifikat elbil

Nå snakker vi ikke bare lenger om å være miljøbevisste, vi kan faktisk vise det!

Andresen forklarer at strøm er en såpass viktig miljøfaktor, at de ser på muligheten for nye markeder forbundet med det grønne skiftet, og viser blant annet til diskusjonen rundt landstrømsanlegg for skip og rigger.

Felles miljøansvar

Daglig leder, Bård Gustad Ressem, mener det er viktig og smart for bedrifter å gå foran og vise vei til en grønn fremtid, og anbefaler andre å bli Miljøfyrtårn.

Alle bedrifter har et felles miljøansvar, og vi må være med å lære de ansatte gode holdninger og rutiner knyttet til miljøet.

Også kommunen oppfordres til å ta miljøansvar. Elektrikeren har foreslått at Kristiansund kommune setter miljøkrav i sine anbud. Nå venter de spent på om forslaget blir fulgt opp.

Elektroentreprenør