Bestilling av sertifisør

Certnor AS har fra 1. oktober 2022 overtatt sertifiseringsmyndigheten fra norske kommuner, og er den eneste aktøren som tilbyr sertifisering for Miljøfyrtårn. Det betyr at kommunene ikke lengre har ansvar for å skaffe til veie godkjente sertifisører og at bestilling av sertifisørtjenester skjer direkte via Certnor AS. 
Les mer om Certnor AS her