Bestilling av sertifisør

Certnor AS har fra 1. oktober 2022 overtatt sertifiseringsmyndigheten fra norske kommuner. Det betyr at kommunene ikke lengre har ansvar for å skaffe til veie godkjente sertifisører og at bestilling av sertifisørtjenester skjer direkte via Certnor AS. Les mer om Certnor AS her.

NB! Unntak gjelder for Oslo kommune og Trondheim kommune, der Certnor overtar sertifiseringsmyndighetene henholdsvis 18. desember og 31. desember. For å bestille sertifisør i Oslo kommune, send e-post til Bymiljøetaten. For å bestille sertifisør i Trondheim kommune, gå til Trondheim kommune sine nettsider.