Skremmende enkelt å bli grønnest

Han leder landets mest miljøvennlige klubb, og mener resten av fotball-Norge har langt å gå. – Vi har blitt grønnest, og det var skremmende enkelt, slår Odd-direktør Einar Håndlykken fast. Klubben kan nå skilte med diplom fra Miljøfyrtårn.

Fotballklubben Odd har i mange år satt miljømål parallelt med høye sportslige mål. Høsten 2013 startet de sertifiseringsprosessen, og etter et år med både cupfinalespill og medalje i serien, kunne de på nyåret 2015 ta i mot beviset på at de er et Miljøfyrtårn. Tone Skau Jonassen, fra Bergfald Miljørådgivere, har vært konsulent for Odd i sertifiseringsprosessen. I følge henne har bredden i engasjementet vært viktig:

– Absolutt alle deler av klubben er involvert og engasjert. De som tidligere bare har tenkt på sport, tenker nå også på miljø!

Kraftverk på taket

Miljøengasjementet til Odd startet lenge før sertifiseringen som Miljøfyrtårn. Da det i 2012 skulle ansettes ny direktør, var den grønne profilen viktig. I følge Skau Jonassen, som har fulgt klubben lenge, er direktørens bakgrunn fra miljøbevegelsen viktig for å holde samfunnsengasjementet gående.

– Einar har vært viktig for å få hele klubben til å jobbe med miljø, men han er samtidig tydelig på at det er det sportslige som står i førersetet.

Selv er direktøren opptatt av at det er den brede oppslutningen som er suksesskriteriet for klubben, som jobber med miljø i alle deler av driften. Skagerak Arena bruker bioenergi som undervarme, publikummere på sykkel får redusert billettpris, det serveres kortreist mat på kamp, og Månedens miljøtips er fast post på nettsidene. Som en følge av miljøfyrtårnsertifiseringen er det også innført forbedret kildesortering på blant annet publikumsavfall, i garderobeanlegget og på kontorene.

– Miljøarbeidet er et kontinuerlig arbeid, og vi har mye på agendaen fremover. Noe av det mest spennende er kanskje arbeidet med å lage et stort solcellekraftverk på taket av stadion, sier Einar Håndlykken.

Utfordrer andre klubber

Som Norges mest miljøvennlige fotballklubb kan de også slå fast at resten av fotball-Norge har en lang vei å gå. I følge direktøren må man utenfor landets grenser for å finne like grønne klubber som Odd. Nå vil Grenlandsklubben bidra til å redusere gapet her hjemme.

– Vi har ikke jobbet så mye med å få andre klubber i en grønn retning, men det er absolutt noe vi vil vurdere fremover, sier Håndlykken, som er stolt av klubbens profil – og av miljøfyrtårndiplomet!

av Eva Kvelland, Ordkraft
Foto: 
Toppbilde: Tone Skau Jonassen/Bergfald
Sykkelkampanje: Morten Tollefsen/Odd