Skole vant klimapris

Vøyenenga ungdomsskole i Bærum vant Utdanningsforbundets klimapris for 2014. Skolen ble Miljøfyrtårn i 2011 og elevene er pådrivere i skolens miljøengasjement.

Klimaprisen 2014 ble delt ut for tredje gang under Klimakonferansen i Oslo i forrige uke. Fra Vøyenenga skole ble startet for syv år siden har bærekraftig utvikling stått sentralt.

Blant annet fokuserer skolen på bærekraftig matforbruk og kildesortering. På sine sporløse ferdsler i naturen koker elevene grønnsaksuppe. Økologiundersøkelser i Sandvikselven er også et av skolens mange prosjekt.

Lærer Hanne Olsnes sier til Utdanningsforbundets fagblad Utdanning at prisen er ekstremt motiverende, og en anerkjennelse av den jobben de gjør.

– Vi driver med energiøkonomisering, kildesortering, vi bruker innesko, og vi er Miljøfyrtårn, og derigjennom følger det mange forpliktelser, sier læreren fra Bærum.

Skolen har også en prosjektuke hvor alle er involvert.
– Elevene er engasjerte i det som skjer denne uka, og jeg tror de synes dette er spennende. Denne uka kommer i tillegg til mange andre fokusområder i løpet av året, så dette krever en kontinuerlig påminnelse fra voksne. Vi forsøker fra dag til dag å aktualisere miljøengasjementet i undervisningen, sier hun til Utdanning.

Ifølge juryen har skolen helt fra oppstarten i 2007 hatt utdanning for bærekraftig utvikling som en sentral del av skolens virksomhet.

– Skolens klima- og miljøarbeid er i stor grad elev-initiert og elevdrevet, og har egen miljøgruppe drevet av elever. I 2009 bestemte elevene at Vøyenenga skole skulle bli Miljøfyrtårn. Elevene fungerer som miljøambassadører på skolen og informerer om arbeidet på allmøter. Miljøgruppa har blant annet vært pådrivere for å redusere papirbruken, hatt panteaksjoner og arrangert miljøkonkurranser, heter det i begrunnelsen fra juryen.

Håper prisen inspirerer

– Vårt mål er at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål, og gi økt kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger, sier Utdanningsforbundets nestleder, Steffen Handal.

Han mener Vøyenenga skole er en verdig vinner av årets klimapris.
– Vi er stolte av å dele ut prisen til Vøyenenga skole, og vi håper prisen kan være med på å inspirere andre til å sette klimaet på dagsorden, sier Handal.

Se også omtale av prisen i Budstikka.

Om Klimaprisen 2014: 

  • Prisvinnerne fra Vøyenenga tok imot diplom, blomster og 50.000 kroner på Klimakonferansen i Lærernes hus i Oslo.
  • Prisen ble delt ut av nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, og leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.
  • Prisen deles ut til en barnehage, skole eller lærerutdanningsinstitusjon som har involvert og engasjert barn, unge eller studenter i arbeidet med å tilegne seg kunnskap om klimautfordringene og klimaløsningene.
  • Dette er tredje gang prisen deles ut.
Kilde: Utdanning.no
Foto: Fra utdeling av klimaprisen

Klimapris