Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Publikum og innledere under lanseringen. Illustrasjonsbilde,

Er du forberedt på fremtidige krav?

En effektiv og engasjerende vei til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Bli med på «Bli Miljøfyrtårn»-kurs, utviklet for å veilede virksomheter mot Miljøfyrtårn-sertifisering på en praktisk og engasjerende måte. Vår erfarne konsulent leder deg gjennom hver etappe av reisen.

Sammen med Miljøfyrtårn setter Næringsforeningen nå opp et eksklusivt tilbud for sine medlemmer med den anerkjente kursholderen Jonatan Moe. 

Dette er et unikt kurs, der også representanter fra Stiftelsen Miljøfyrtårn deltar som mentorer.

Kursdatoer – fysiske samlinger

 • INDIVIDUELT OPPSTARTSMØTE (Teams): Uke 12 (1-2 timer)
 • MODUL 1: Torsdag 04. april 2024, 08:30 – 11:30
 • MODUL 2: Torsdag 18. april 2024, 08:30 – 11:30
 • MODUL 3: Torsdag 02. mai 2024, 08:30 – 11:30
 • MODUL 4: Torsdag 16. mai 2024, 08:30 – 11:30

KURSPRIS: 13 500,- eks.mva.

(inkluderer mat og drikke for hver virksomhet)

I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Flere fra samme virksomhet delta på kurset.

Kansellering: Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte til kurs vil avtales oppfølging med den enkelte virksomhet, til samme pris.

PÅMELDINGFRIST:

Ordinær påmeldingsfrist er søndag den 31.mars 2024.

MAKS ANTALL VIRKSOMHETER:

For å sikre god gjennomføring og nødvendig oppmerksomhet for hver virksomhet er det maks 10 virksomheter som kan få plass på kurset.

KURSSTED:

Dronningens gate 2A, 4610 Kristiansand – hos Næringsforeningen

HVEM PASSER KURSET FOR:

Dette kurset er spesielt designet for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandregionen. Det er ideelt for virksomheter som allerede har et velfungerende HMS-system* på plass. Den ideelle deltakeren er en prosjektleder som er motivert og klar til å jobbe aktivt med miljøforbedringer i periodene mellom kursdagene (Miljøfyrtårnansvarlig).

Vi oppfordrer derimot at flere ansatte fra samme virksomhet til å delta, slik at hele teamet kan være en del av den transformasjonsprosessen som fører til et sertifisert Miljøfyrtårn. Dette skaper en flott mulighet for samarbeid og læring på tvers av ulike roller i virksomheten.

Merk at dette kurset kanskje ikke er best egnet for virksomheter med en svært kompleks drift og en særdeles betydelig miljøpåvirkning. For disse virksomhetene anbefales det en mer tilpasset veiledning, for å sikre at alle aspekter av deres unike utfordringer og behov blir dekket.

*HMS-system refererer til Helse, Miljø og Sikkerhetssystemer som er etablert i en virksomhet. Er ikke dette på plass kan konsulent også bistå virksomheten med dette.

RESULTATMÅL:

Deltakernes virksomheter skal i rimelig tid etter kurset være klar for Miljøfyrtårnsertifisering, og ha nødvendige kunnskaper for å drive miljø- og bærekraftsarbeidet videre i egen virksomhet.

LÆRINGSMÅL:

Etter end kurs skal deltakeren ha kunnskap om:

  • Hvordan lykkes med sertifiseringsprosessen 
  • Hvordan jobbe effektivt med Miljøfyrtårnportalen og dets funksjoner og verktøy, inkludert Vesentlig.no
  • Hvordan sikre god forankring av miljø- og bærekraftsarbeidet
  • Hvordan utvikle gode rutiner for datainnsamling, rapportering og offentliggjøring av miljø- og bærekraftsarbeidet.
  • Hvordan effektivt oppfylle kriteriene til Miljøfyrtårn sertifiseringen.

FORMAT

 • 4 Fysiske samlinger á 3 timer hos Næringsforeningen i Kristiansand, Dronningens gate 2A, 4610 Kristiansand. Mellom hver modul vil det bli utdelt oppgaver som virksomheten skal arbeide med for å møte kriteriene til en Miljøfyrtårnsertifisering.
 • For å holde god fremdrift og bli sertifisert som et Miljøfyrtårn, må virksomhetene sette av tid og ressurser til dette arbeidet.
 • Alle bør ha med PC for å kunne jobbe under samlingene. Det vil være gruppeoppgaver og tid til individuelt arbeid.
 • Mulighet for svar på spørsmål via telefon og e-post
 • Konsulent ønsker som et minimum å ha en sluttkontroll (1-2 timer) av virksomhetene etter kurset før de er klare for sertifisering. Dette og eventuelt annet HMSK arbeid kommer i tillegg til kursavgift.

Program og fremdrift

Uke 12 – Individuelt oppstartsmøte via Teams (1-2 timer)
 • Registrere virksomhetene i Miljøfyrtårn portalen, verifisere at de kan bli sertifisert. 
 • Utarbeide kontrakt med hver enkelt.
 • Valg av kriterier.
 • Avdekke andre behov – Trenger HMS systemet å revideres?
MODUL 1 – torsdag 04. April – Fysisk Miljøfyrtårn samling kl. 08:30 – 11:30 ⏬
 • Bli kjent med deltakerne.
 • Innføring Miljøfyrtårn som miljøledelsessystem.
 • Hvordan lykkes med sertifiseringsprosessen?
 • Miljøfyrtårnportalen – oppbygging.
 • Forankring – Hvordan få til dette på en god måte?
 • Organisering og delegering – Hvem bør være med i arbeidet?
 • Styringsverktøyet – Innrapportering av miljødata og klimaregnskap – Hvorfor er det viktig med god kvalitet i dette arbeidet? 
 • Hjemmelekser.
MODUL 2 – torsdag 18. April – Fysisk Miljøfyrtårn samling kl. 08:30 – 11:30 ⏬
 • Tema «Styring».
 • Kartlegging av vesentlige miljøaspekter – hvor trykker skoen?
 • Miljøpolicy.
 • Hvordan sette seg gode konkrete mål?
 • Tiltak – Miljøfyrtårn sin tiltaksmodul gjennomgås.
 • Offentliggjøring.
 • Hjemmelekser.
MODUL 3 – torsdag 02. Mai – Fysisk Miljøfyrtårn samling kl. 08:30 – 11:30 ⏬
 • Systemkriterier.
 • Arbeidsmiljø.
 • Innkjøp.
 • Hjemmelekser.
MODUL 4 – torsdag 16. Mai – Fysisk Miljøfyrtårn samling kl. 08:30 – 11:30 ⏬
 • Transport.
 • Avfall og ombruk.
 • Naturmangfold og arealbruk.
 • Verdien av et godt HMS årshjul.
 • Kontinuerlig forbedring.
 • Lage en plan for å fullføre Miljøfyrtårn sertifisering. Hvordan lykkes i arbeidet og hvordan markere dette?
Profilbilde av kursholder Magne Beddari

Kursholder

JONATAN MOE
408 55 579 // jonatan@marinhms.no

Jonatan Moe er en erfaren og engasjert HMSK-rådgiver i Marin HMS AS. Med over ti års erfaring fra Equinor i forskjellige roller, har han opparbeidet seg solid forståelse for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK) i både teori og praksis.

Jonatan har siden 2018 jobbet aktivt med Miljøfyrtårn og har hjulpet mange bedrifter til å bli sertifisert på en god måte. Her har han opparbeidet seg en unik kompetanse i arbeidet med å veilede virksomheter til sertifisering som Miljøfyrtårn. Han jobber som sertifisør og konsulent, og bistår virksomheter med å implementere hensiktsmessige miljøledelsessystemer og utvikle bærekraftige strategier.

Jonatan er kjent for sin aktive innsats i å skape helsefremmende og bærekraftige arbeidsplasser. Han er en sterk talsmann for sikker og ansvarlig drift, og mener at helse, miljø og sikkerhet er nøkkelen til en bærekraftig virksomhet.

I tillegg til hans arbeid som HMSK-rådgiver, fungerer Jonatan også som instruktør på flere HMS-kurs, inkludert lovpålagte kurs for ledere og verneombud, samt generelle HMS-kurs og spesialiserte kurs for Miljøfyrtårn.

Jonatan har opparbeidet seg et sterkt omdømme som en pålitelig og kompetent rådgiver og instruktør. Dette bekreftes av svært gode tilbakemeldinger han har mottatt fra både tidligere og nåværende kunder. Med sin grundige kunnskap og engasjement, er Jonatan dedikert til å hjelpe virksomheter med å realisere sine bærekraftsmål.

SPØRSMÅL?

Kontakt Jonatan Moe på

e-post: jonatan@marinhms.no

Mobil: +47 408 55 579

Nettside: http://www.marinhms.no