Kurs: Bli Miljøfyrtårn

«Vi fikk våre sertifikater en måned tidligere enn vi først hadde antatt, noe vi er meget fornøyde med, og vil absolutt anbefale e-læringskurset og Stefan som konsulent!»

Fredrik Bergseteren, VISMA Fiancial Solutions AS

E-læring

Kurset består av et individuelt oppstartsmøte og seks e-læringsmoduler med oppgaver og
personlig tilbakemelding fra konsulenten.


Kurset starter når som helst og gjennomføres i eget tempo.

Pris: kr 10500,-

Prisen inkluderer individuelt oppstartsmøte med kursholder, 6 e-læringsmoduler og rådgivning per e-post eller nettmøte. Flere ansatte kan delta fra samme virksomheten uten ekstra kostnader. Prisen gjelder for virksomheter med en lokasjon.

Prisen gjelder for virksomheter med en lokasjon. Hvis det er flere lokasjoner ta kontakt med kursholderen.

I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Kurset er designet for å forberede virksomheten til sertifisering innen omtrent tre måneder, så lenge deltakerne jobber grundig med de oppgavene som tildeles. Imidlertid kan prosessen ta opptil et år hvis det er nødvendig. Hvis virksomheten trenger ytterligere hjelp, kan det gjøres en avtale om pris for tilleggstjenester.

Hvem passer kurset for?

E-læring er perfekt for alle som vil ha en kostnadseffektiv løsning, men som har utfordring med å knytte seg til en fast tidsplan. Det er viktig å ha en motivert prosjektleder som kan jobbe med oppgavene og er i stand til å organisere seg selvstendig.

Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

Oppstartsmøte 1 til 1⏬
 • Om Miljøfyrtårnet og sertifiseringen
 • Om virksomheten din
 • Innledende spørsmål
 • Bransjekriteriesett
 • Ressurser som kreves: personer, tid
 • Dine spørsmål
 • Deltakelse ja/nei

 

Dette får du rett etterpå:

 • Ordrebekreftelse og faktura
 • Tilgang til Miljøfyrtårnportalen
 • Tilgang til e-læringsportalen.

Dine oppgaver før kursstart:

 • Betal faktura
 • Utnevn en Miljøfyrtårn-ansvarlig

Tid:

 • 1/2 time
E-læringsmodul 1⏬

• Veiledning i e-læringsportalen
• Første steg i Miljøfyrtårn-portalen
• Innledende spørsmål
• Kriteriesett

Dine oppgaver

• Logge inn i Miljøfyrtårn-portalen
• Fylle ut detaljer
• Gi tilgang til flere
• Starte sertifiseringen
• Svare på innledende spørsmål
• Bekrefte kriteriesett


Tid:

 • Ca. 1 time inkl. oppgavene


Tilbakemelding:


• Kommentarer per e-post

E-læringsmodul 2 ⏬

• Få tildelt en sertifisør fra sertifiseringsselskapet Certnor
• Miljøkartlegging: prinsipper, maler, verktøy etc.
• Forankringskriterier
• Styring – prinsipper
• Styringskriterier (til #2156)
• Vesentlighetsanalysen og verktøyet


Dine oppgaver:


• Ta kontakt til Certnor og søke om en sertifisør
• Starte miljøkartleggingen
• Fylle ut vesentlighetsanalysen (verktøy)


Tid:

 • I ditt eget tempo, ca. 2 – 3 timer inkl. oppgavene


Tilbakemelding:


• Kommentarer per e-post og i Miljøfyrtårn-portalen

E-læringsmodul 3 ⏬

• Styringskriterier #2161 og #2162
• Innrapportering og verktøyet
• Resultater og statistikk og verktøyet
• Klimaregnskap og verktøyet


Dine oppgaver:


• Innrapportering fra året før (verktøy)


Tid:


I ditt eget tempo, avhenger av hva som er allerede på plass


Tilbakemelding:


• Kommentarer per e-post og i Miljøfyrtårn-portalen

E-læringsmodul 4 ⏬

• Offentliggjøringskriterier
• Temaområder og kriterier
• Bransjekriterier

Dine oppgaver:


• Ferdigstill Miljøkartleggingen og innrapporteringen

Tid:


I ditt eget tempo, avhenger av hva som er allerede på plass


Tilbakemelding:


• Kommentarer per e-post og i Miljøfyrtårn-portalen

E-læringsmodul 5 ⏬

• Policy og mål
• Målverktøyet
• Tiltak og verktøyet


Dine oppgaver:


• Sette mål (verktøyet)
• Planlegge tiltak (verktøyet)


Tid:


I ditt eget tempo, avhenger av hva som er allerede på plass


Tilbakemelding:


• Kommentarer per e-post og i Miljøfyrtårn-portalen

E-læringsmodul 6 ⏬

• Sertifiseringen
• Sertifiseringsmøtet
• Årlig gjennomgang
• Resertifiseringen


Dine oppgaver:


• Avtale sertifiseringsdato
• Rydde opp og optimere miljøkartleggingen

Tid:


I ditt eget tempo, avhenger av hva som er allerede på plass


Tilbakemelding:


• Kommentarer per e-post og i Miljøfyrtårn-portalen

Profilbilde av konsulent og kursholder Stefan Urke

Kursholder

Hans Stefan Urke

94 89 19 80 // stefan(a)urke.eco // https://miljofyrtarn.urke.eco/

Hans Stefan Urke er ekspert i digital opplæring og har utviklet dette vellykkede e-læringskurset med individuell veiledning særlig for SMB-segmentet. Han er siviløkonom, management coach, business sustsainability manager og miljøfyrtårnkonsulent med masse erfaring både innen den private og kommunale sektoren. Hans ambisjon er å gjøre den grønne omstillingen i næringslivet både rask, gøy og lønnsom.

Kontakt kursholder ved spørsmål.