Kurs: Bli Miljøfyrtårn

E-læring

Kurset består av et individuelt oppstartsmøte og seks e-læringsmoduler med oppgaver og
personlig tilbakemelding fra konsulenten.


Kurset starter når som helst og gjennomføres i eget tempo.

Pris: kr 9500 eks.mva.

Prisen inkluderer individuelt oppstartsmøte med kursholder, 6 e-læringsmoduler og rådgivning per e-post eller nettmøte. Flere ansatte kan delta fra samme virksomheten uten ekstra kostnader. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen omtrent 3 måneder så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp kan egen prisavtale gjøres.

Hvem passer kurset for?

E-læring er perfekt for alle som vil ha en kostnadseffektiv løsning, men som har utfordring med å knytte seg til en fast tidsplan. Det er viktig å ha en motivert prosjektleder som kan jobbe med oppgavene og er i stand til å organisere seg selvstendig.

Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

Oppstartsmøte 1 til 1⏬
 • Om Miljøfyrtårnet og sertifiseringen
 • Om virksomheten din
 • Innledende spørsmål
 • Bransjekriteriesett
 • Ressurser som kreves: personer, tid
 • Dine spørsmål
 • Deltakelse ja/nei

 

Dette får du rett etterpå:

 • Ordrebekreftelse og faktura
 • Tilgang til Miljøfyrtårnportalen
 • Tilgang til e-læringsportalen.

Dine oppgaver før kursstart:

 • Betal faktura
 • Utnevn en Miljøfyrtårn-ansvarlig

Tid:

 • 1/2 time
E-læringsmodul 1⏬

• Veiledning i e-læringsportalen
• Første steg i Miljøfyrtårn-portalen
• Innledende spørsmål
• Kriteriesett

Dine oppgaver

• Logge inn i Miljøfyrtårn-portalen
• Fylle ut detaljer
• Gi tilgang til flere
• Starte sertifiseringen
• Svare på innledende spørsmål
• Bekrefte kriteriesett


Tid:

 • Ca. 1 time inkl. oppgavene


Tilbakemelding:


• Kommentarer per e-post

E-læringsmodul 2 ⏬

• Få tildelt en sertifisør fra sertifiseringsselskapet Certnor
• Miljøkartlegging: prinsipper, maler, verktøy etc.
• Forankringskriterier
• Styring – prinsipper
• Styringskriterier (til #2156)
• Vesentlighetsanalysen og verktøyet


Dine oppgaver:


• Ta kontakt til Certnor og søke om en sertifisør
• Starte miljøkartleggingen
• Fylle ut vesentlighetsanalysen (verktøy)


Tid:

 • I ditt eget tempo, ca. 2 – 3 timer inkl. oppgavene


Tilbakemelding:


• Kommentarer per e-post og i Miljøfyrtårn-portalen

E-læringsmodul 3 ⏬

• Styringskriterier #2161 og #2162
• Innrapportering og verktøyet
• Resultater og statistikk og verktøyet
• Klimaregnskap og verktøyet


Dine oppgaver:


• Innrapportering fra året før (verktøy)


Tid:


I ditt eget tempo, avhenger av hva som er allerede på plass


Tilbakemelding:


• Kommentarer per e-post og i Miljøfyrtårn-portalen

E-læringsmodul 4 ⏬

• Offentliggjøringskriterier
• Temaområder og kriterier
• Bransjekriterier

Dine oppgaver:


• Ferdigstill Miljøkartleggingen og innrapporteringen

Tid:


I ditt eget tempo, avhenger av hva som er allerede på plass


Tilbakemelding:


• Kommentarer per e-post og i Miljøfyrtårn-portalen

E-læringsmodul 5 ⏬

• Policy og mål
• Målverktøyet
• Tiltak og verktøyet


Dine oppgaver:


• Sette mål (verktøyet)
• Planlegge tiltak (verktøyet)


Tid:


I ditt eget tempo, avhenger av hva som er allerede på plass


Tilbakemelding:


• Kommentarer per e-post og i Miljøfyrtårn-portalen

E-læringsmodul 6 ⏬

• Sertifiseringen
• Sertifiseringsmøtet
• Årlig gjennomgang
• Resertifiseringen


Dine oppgaver:


• Avtale sertifiseringsdato
• Rydde opp og optimere miljøkartleggingen

Tid:


I ditt eget tempo, avhenger av hva som er allerede på plass


Tilbakemelding:


• Kommentarer per e-post og i Miljøfyrtårn-portalen

Profilbilde av konsulent og kursholder Stefan Urke

Kursholder

Hans Stefan Urke

94 89 19 80 // stefan(a)urke.eco // https://miljofyrtarn.urke.eco/

Hans Stefan Urke er Miljøfyrtårn-internrådgiver og kommunekoordinator i Kristiansand, i tillegg til sin rolle som kursholder og konsulent. Han er siviløkonom og Business Sustsainability Manager – med masse erfaring innen ledelse og ledelsecoaching. Hans motivasjon er å gjøre den grønne omstillingen i næringslivet både rask, gøy og lønnsom.

Kontakt kursholder ved spørsmål.