Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnkurs med Pål Svenssen en effektiv og engasjerende vei til å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Kursdatoer – webinarer

Kurset gjennomføres gjennom fem digitale samlinger, samt to individuelle møter med hver virksomhet. Dette gir mulighet til å gå gjennom din bedrifts bransjekriterier, diskutere eventuelle spørsmål dere måtte ha underveis og sikre god progresjon.

Det legges opp til at kursdeltagerne skal være sertifiseringsklare etter gjennomført kurs, fra uke 38.

Fellessamlingene avholdes på følgende tidspunkter:

 • Torsdag 11. august, kl. 9:30 – 11:00
 • Torsdag 25. august, kl. 9:30 – 11:00
 • Torsdag 1. september, kl. 9:30 – 11:00
 • Torsdag 8. september, kl. 9:30 – 11:00
 • Torsdag 15. september, kl. 9:30 – 11:00

Kursholder tar forbehold om kansellering.

Pris: kr 9500 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og to individuelle møter med rådgiver. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Dersom dere ønsker mer bistand underveis, kan egen prisavtale gjøres.

Hver virksomhet har mulighet til å sende flere deltagere til hvert av møtene/webinarene.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system. Deltagende virksomheter bør ha en motivert prosjektleder, som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene.

Passer for alle bransjer.

Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

Før og etter kurset

I tillegg til webinarene arrangeres to individuelle møter med hver virksomhet – ett i forkant av kurset og ett underveis. Det første møtet gir mulighet til å avklare bransjekriterier, forberede organisasjonen for sertifiseringen og diskutere eventuelle spørsmål. Det andre møtet er en mulighet til å gi råd underveis, diskutere spørsmål som har dukket opp og sikre god progresjon.

WEBINAR 1 ⏬ Introduksjon til Miljøfyrtårn, strategisk miljøledelse og forankring

Introduksjon til Miljøfyrtårn, strategisk miljøledelse og forankring

 • Introduksjon til kurset
 • Miljøfyrtårn: Hvordan lykkes i sertifiseringsprosessen?
 • Strategisk miljøledelse: Hvordan oppnå positiv og varig miljøeffekt?
 • Forankring: Hvordan oppnå god forankring?
 • Organisering: Hvem bør involveres internt? Hvordan gjøre det mest effektivt?
 • Oppgaver til neste gang
WEBINAR 2 ⏬ Praktisk miljøledelse og styringsverktøy

Praktisk miljøledelse og styringsverktøy

 • Kontinuerlig forbedring
 • Miljøpolicy og mål
 • Tiltak
 • Innrapportering
 • Resultater og statistikk
 • Klimaregnskap
WEBINAR 3 ⏬ Arbeidsmiljø, innkjøp og transport

Arbeidsmiljø, innkjøp og transport

 • Arbeidsmiljø
 • Innkjøp
 • Transport
WEBINAR 4 ⏬ Avfall og ombruk, naturmangfold og arealbruk, energi, og eierskapp

Avfall og ombruk, naturmangfold og arealbruk, energi, og eierskap

 • Avfall og ombruk
 • Naturmangfold og arealbruk
 • Energi
 • Eierskap
WEBINAR 5 ⏬ Sertifisering, internt engasjement og omdømmeløft

Sertifisering, internt engasjement og omdømmeløft

 • Sertifisering: Hvordan lykkes i møte med sertifisør
 • Internt engasjement: Hvordan involvere de ansatte og skape internt engasjement?
 • Omdømmeløft: Hvordan bruke Miljøfyrtårn til å skape konkurransekraft?

Kursholder

Pål Svenssen

48 49 86 68 // pal(a)svenssenesg.no

Pål er utdannet siviløkonom fra London School of Economics, har jobbet tett med små og store bedrifter – inkludert Apple, Amazon, Schibsted og Ringnes – i Norge og internasjonalt i snart 20 år, og er vert for podcasten Bærekraftslederne. Pål er brennende opptatt av å formidle systematisk bærekraftsarbeid, samtidig som deltagerne på kurset skal oppleve kommersielle fordeler, som salg- og omdømmeløft, mer motiverte ansatte og tryggere drift og leverandørkjede. Pål har fokus på å levere så effektive og engasjerende kurs som mulig.


Spørsmål?

Kontakt kursholder: Pål Svenssen – 48 49 86 68