Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer – webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle kursdagene:

 • Torsdag 17. november kl. 09:30-11:00
 • Onsdag 23. november kl. 09:30-11:00 +1t bransje
 • Onsdag 7. desember kl. 09:30-11:00 +1t bransje
 • Onsdag 14. desember kl. 09:30-11:00 +1t bransje

Bransjekriterier:

Fordeles på bransjer etter påmelding. Det blir mulighet for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier etter fellesmøtet en av kursdagene. Fordeling av tidspunkt for hvert bransjekriteriesett fastsettes innen kurset starter.

Sertifisering uke 49-50

Nøyaktig tidspunkt for sertifisering er individuelt for hver virksomhet.

Kursholder tar forbehold om kansellering.

Pris: kr 9500 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte i 3 mnd. fra oppstartsmøtet. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. 

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen 3 mnd. så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten). Flere representanter som er tilknyttet samme sertifikat kan delta uten ekstra kostnad.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene.

Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

WEBINAR 1 ⏬
 • Miljøfyrtårn, kort presentasjon
 • Presentasjon kursholder
 • Forankring i ledelsen, ansvarsforhold og involvering internt
 • Styring
 • Navigasjon gjennom Miljøfyrtårnportalen
 • Formålet med kriteriesettene
 • Arbeidsmiljø
 • Oppgaver til neste gang
 • Bransjekriteriene? Ulike for ulike virksomheter. Gjennomgang ved slutten av hvert møte, plan for dette settes opp etter behov i forkant av kurset

Dokumentasjon i etterkant av møtet:

 • Presentasjon
 • Relevante maler
WEBINAR 2 ⏬
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Offentliggjøring
 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Styringsverktøyet
 • Diverse søkefunksjoner
 • Oppgaver til neste gang

Etter 1t 30 min: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som står under
Siste timen: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

Dokumentasjon i etterkant av møtet:

 • Presentasjon
 • Aktuelle maler/eksempler
WEBINAR 3 ⏬
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Transport
 • Energi
 • Naturmangfold
 • Offentliggjøring, fortsettelse
 • Styringsverktøyet, fortsettelse
 • Oppgaver til neste gang

11.00: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som står under
11.00-12:00: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

Dokumentasjon i etterkant av møtet:

 • Presentasjon
 • Aktuelle maler/eksempler
WEBINAR 4 ⏬
 • Oppdatering fra forrige møte og Oppgavene
 • Estetikk
 • Eierskap
 • Ferdigstille miljøkartleggingen
 • Ferdigstille styringsverktøyet
 • Gjennomgang av status før sertifisering, forberedelser sertifiseringsmøtet
 • Spørsmål

11.00: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som står under
11.00-12:00: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

Dokumentasjon i etterkant av møtet:

 • Aktuelle maler/eksempler

Kursholder

Unn Endresen

901 34 614 // unnend(a)ies-unn-endresen.no

Unn Endresen er en erfaren Miljøfyrtårn-konsulent og sertifisør, for Enkeltvirksomheter, Konsern og Kommuner.  Hun arbeider fulltid med miljøledelse og har over 25 års erfaring innen klima- og miljøtematikken. Blant annet som Miljøansvarlig Skandinavia i Oljeserviceindustrien, og laboratorieansvarlig og kjemiker for forskning og utvikling innen ytre miljø. Unn har også helsefaglig utdannelse og holder kurs innen helse- og arbeidsmiljø/ førstehjelp/HjertePulsTrening.


Spørsmål?

Kontakt kursholder: Unn Endresen.