Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnsertifisering er et viktig ledd i den bærekraftige utviklingen innen bygg og anleggsbransjen i Norge.

Kurset passer for alle virksomheter innenfor bransjegruppene bygg og anlegg. Det legges opp til at forretningsmessig tjenesteyting og industri kan koble seg på webinaret. For å se nærmere hvorvidt deres virksomhet passer kan dere følge linken for en full oversikt: Bransjer

Kursdatoer – webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle møter, og har etter fellesmøte inntil 1,5 time individuell rådgivning pr. møte:

 • Tirsdag 22. mars 09:30-11:00
 • Torsdag 31. mars 09:30-10:30 + 0,5 t bransje
 • Torsdag 21. april 09:30-10:30 + 0,5 t bransje
 • Tirsdag 3. mai 09:30-10:30 + 0,5 t bransje

Kurset planlegges fra 22. mars til 3. mai 2022. På grunn av påsken i uke 15 er kurset forlenget med en uke.  Nøyaktig tidspunkt for sertifisering er individuelt for hver virksomhet. Det legges opp til at virksomheten skal være sertifiseringsklar innenfor kursperioden, forutsatt at man følger progresjon i kurset.

Bransjekriterier

Fordeles på bransjer etter påmelding. Det blir mulighet for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier etter fellesmøtet en av kursdagene. Fordeling av tidspunkt for hvert bransjekriteriesett fastsettes innen kurset starter.

Individuell oppfølging:

Det blir mulighet for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier, samt generell rådgivning i henhold til kursinnhold etter fellesmøtet mellom hver kursdag. Fordeling av tidspunkt for oppfølging skjer etter hvert møtet, eller ved behov. Hver virksomhet har inntil 4 timer individuell rådgivning til disposisjon.

Pris: kr 8000 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte fra kursstart og ut mars 2022. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift fra Miljøfyrtårn, samt bruk av sertifisør.

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen uke 18/19 så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver underveis i kurset. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen avtale inngås med kursholder (eksempelvis økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten).

Flere representanter som er tilknyttet samme sertifikat/virksomhet kan delta uten ekstra kostnad.
Det anbefales et sertifikat pr. org. nr. Hvis virksomheten har flere avdelinger som skal sertifiseres med mer enn 3 ansatte, regnes avdelingen som egen enhet. Det avtales i slike tilfeller individuell pris for denne enheten.

Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart må kursdeltager betale 50% av kursavgiften.
Kursavgift faktureres på kursdag.

Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte kan kanselleres, men at individuell oppfølging kan avtales etter ønske. Ved påmelding aksepteres betingelsene nevnt over.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter innen bygg og anlegg, forretningsmessig tjenesteyting og industri, med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. 

Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning. Ta kontakt med kursholder om dere er i tvil.

Program og fremdrift

Oppstart/forberedelser

Kursholder tar kontakt med alle deltakere i forkant av møte for å avklare ulike forhold i virksomheten, samt rigger Miljøfyrtårnportalen for selskapene.

WEBINAR 1 – 22.03.2022 ⏬

Introduksjon til Miljøfyrtårn, miljøfyrtårnportalen og fremdrift.

 • Presentasjon kursholder
 • Miljøfyrtårn – bakgrunn
 • Viktigheten med internkontroll og et velfungerende HMS-system
 • Klima og miljørapport
 • Forankring i ledelsen og involvering internt
 • Miljøkartlegging og miljørapport
 • Systemkrav
WEBINAR 2 – 31.03.2022 ⏬
 • Arbeidsmiljø og innkjøp
 • Årsplan/årshjul
 • Vernerunder og risikovurderinger
 • Avvikshåndtering, ulykker og skader
 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Oppgaver til neste webinar
WEBINAR 3 – 21.04.2022 ⏬
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Transport
 • Energi
 • Naturmangfold
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Årlig klima- og miljørapport gjennomgang hele rapporten
 • Oppgaver til neste webinar
WEBINAR 4 – 03.05.2022 ⏬
 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Estetikk
 • Andre Miljøaspekter
 • Ferdigstille miljøkartleggingen og klima- og miljørapporten
 • Forberedelser til sertifiseringsmøtet.

Kursholder

Vidar Andreassen

915 85 863 // vidar@visjona.no

Vidar Andreassen er utdannet med master i bærekraftig ledelse og har solid erfaring som Miljøfyrtårn-konsulent og sertifisør. Andreassen 14 års erfaring innen klima- og miljørelatert tematikk og arbeider i dag som prosjektleder i Visjona hvor bærekraft og grønn omstilling står sentralt i hans arbeid. 


Spørsmål?

Kontakt kursholder, Vidar Andreassen.