Søkeresultater for « ����������� Order Ivermectin 12mg Online Usa ���� www.Ivermectin3mg.com ���� Ivermectin Without A Doctor ������ Buy Ivermectin 6 Mg Online Canada | Ivermectin For Humans Uk»

Personvernerklæring for Stiftelsen Miljøfyrtårn

…Consultants and certifiers who sign up for a course to qualify as an Eco-Lighthouse consultant/Eco-Lighthouse certifier, in addition to the personal information as mentioned above, are asked for documentation proving…

Vilkår

…underlying entities. The company is responsible for all users who are created within the company’s area in the Eco-Lighthouse Portal and can remove accesses that are no longer appropriate. In…

Turister vil ha bærekraft

…bærekraft på alvor. Dette er noe Norges offisielle reiseguide, Visit Norway, merker at brukerne av deres nettsider interesserer seg for: – Gjennom trafikk på Visitnorway.no ser vi at det er…

Tips til en grønnere ferie

…fritidsreiser for å redusere miljø-ødeleggelser En av tre er opptatt av at stedene de besøker er klima- og miljøvennlige 35 prosent er villig til å betale litt ekstra for en…

Bærekraftsveileder

…and ecolabels in EU tenders Procura+Manual fra ICLEI https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/klima-og-miljo/miljoledelse-og-miljokompetanse https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/klima-og-miljo/miljomerker ISEAL Guidance – role of labels Fotnote 1 Med ”anerkjent” menes i dette dokument, merkeordninger og miljøledelsessystemer som oppfyller betingelsene…

Pågående revisjonsprosesser

…andre former for muntlige og/eller skriftlige orienteringer, for eksempel rapporter, utdrag fra Miljøfyrtårns styringsverktøy, ledelsens gjennomgang av arbeidet med klima, miljø og arbeidsmiljø eller andre egnede formater. Det anbefales at…

Gjennomgang av nye kriterier for prosjekterende

…at miljøhensyn i byggeoppdrag er ivaretatt og at miljøtiltakene kan dokumenteres ved interne rutiner i miljøledelsessystemet. De lanserte kriteriene vil bli gjennomgått via Facebook-livestreaming av Eirik Wærner i Hjellnes Consult….

Kurs – Innføring i Miljøfyrtårn for konsern

…rundt Miljøkartleggingen, felleskriteriene og miljøtemaene som f.eks – arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall og ombruk, transport og klimaregnskap. Videre vil kursdeltaker få en overordnet gjennomgang av styringsverktøyene til Miljøfyrtårn….

Kurs – Innføring i Miljøfyrtårn for kommuner

…og miljøtemaene som f.eks – Internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Videre vil kursdeltaker få en overordnet gjennomgang av styringsverktøyene til Miljøfyrtårn. Kurssted: Zoom…

Profilering

…med oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø. Vil du vite mer om Miljøfyrtårn? Besøk www.miljofyrtarn.no Tekstforslag 6 Klikk her ↡ (VIRKSOMHET) er Miljøfyrtårn-sertifisert I…

Sertifiser kommunen

…å realitetsbehandle den der og da. Da kan det være en god idé å be om at forslaget behandles som et oversendelsesforslag, slik at det senere kommer på agendaen som…

Konsulentsamling – høsten 2021

…avatar rundt og mingle med andre deltagere – bli gjerne kjent med plattformen på forhånd. https://www.wonder.me/ Hvem: Denne samlingen arrangeres for sertifiserte miljøfyrtårnkonsulenter. Tidspunkt: 28. oktober, 2021, kl. 08:30-12.00 (nettmøte)…

Om konsulenten

…skal oppfylles, hvordan virksomheter kan dra nytte av styringsverktøy, statistikk og resultater, vurdering av miljøaspekter, tiltak for kontinuerlig forbedring, arbeid med bærekraftig verdikjedeanalyser, livssyklusanalyser, samt forretningsstrategi og forretningsmodeller. Konsulenten skal…