Søkeresultater for « 👨‍💻 Order Ivermectin 12mg Online Usa 🚑 www.Ivermectin3mg.com 🚑 Ivermectin Without A Doctor ❤️ Buy Ivermectin 6 Mg Online Canada | Ivermectin For Humans Uk»

Turister vil ha bærekraft

…bærekraft på alvor. Dette er noe Norges offisielle reiseguide, Visit Norway, merker at brukerne av deres nettsider interesserer seg for: – Gjennom trafikk på Visitnorway.no ser vi at det er…

Tips til en grønnere ferie

…fritidsreiser for å redusere miljø-ødeleggelser En av tre er opptatt av at stedene de besøker er klima- og miljøvennlige 35 prosent er villig til å betale litt ekstra for en…

Bærekraftsveileder

…and ecolabels in EU tenders Procura+Manual fra ICLEI https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/klima-og-miljo/miljoledelse-og-miljokompetanse https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/klima-og-miljo/miljomerker ISEAL Guidance – role of labels Fotnote 1 Med ”anerkjent” menes i dette dokument, merkeordninger og miljøledelsessystemer som oppfyller betingelsene…

Vilkår

foregående år i Miljøfyrtårnportalen. Miljødata skal offentliggjøres via klima- og miljørapporten. Unntak fra dette er sensitive data. Stiftelsen Miljøfyrtårn har rett til å bruke data fra klima- og miljørapporten i…

Personvernerklæring for Stiftelsen Miljøfyrtårn

…Miljøfyrtårn deler ikke persondata med andre eller bruker opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Aggregerte resultater fra kundeundersøkelsene deles via nettsidene, nyhetsbrev, og i andre relevante kanaler….

Gjennomgang av nye kriterier for prosjekterende

…at miljøhensyn i byggeoppdrag er ivaretatt og at miljøtiltakene kan dokumenteres ved interne rutiner i miljøledelsessystemet. De lanserte kriteriene vil bli gjennomgått via Facebook-livestreaming av Eirik Wærner i Hjellnes Consult….

Profilering

…lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø. Vil du vite mer om Miljøfyrtårn? Besøk www.miljofyrtarn.no Tekstforslag 6 Klikk her ↡ (VIRKSOMHET) er Miljøfyrtårn-sertifisert I (VIRKSOMHET) er vi opptatt…

Sertifiser kommunen

…å realitetsbehandle den der og da. Da kan det være en god idé å be om at forslaget behandles som et oversendelsesforslag, slik at det senere kommer på agendaen som…

Konsulentsamling – høsten 2021

…avatar rundt og mingle med andre deltagere – bli gjerne kjent med plattformen på forhånd. https://www.wonder.me/ Hvem: Denne samlingen arrangeres for sertifiserte miljøfyrtårnkonsulenter. Tidspunkt: 28. oktober, 2021, kl. 08:30-12.00 (nettmøte)…

Om konsulenten

…skal oppfylles, hvordan virksomheter kan dra nytte av styringsverktøy, statistikk og resultater, vurdering av miljøaspekter, tiltak for kontinuerlig forbedring, arbeid med bærekraftig verdikjedeanalyser, livssyklusanalyser, samt forretningsstrategi og forretningsmodeller. Konsulenten skal…