Bama Logistikk sjåfører

– Riktig utstyr med riktig holdning

Klimadebatten peker på tungtransporten. For Bama Logistikk er svaret å bytte ut bilparken, engasjere sjåførene og sende mer gods på togskinner.

Vi trodde miljøsertifisering handlet mest om å printe på tosidig papir og ikke bruke pappbeger, og tenkte det ikke var relevant for vår virksomhet. Der tok vi feil!

Det forteller Jorunn Landsverk i Bama Logistikk AS, en av landets største aktører på thermotransport. Etter et møte med miljøsjefen i Bama, og en lokal Miljøfyrtårn-konsulent, startet sertifiseringsprosessen. Det ble en positiv opplevelse.

Miljøfyrtårn er et langt mer tilpasset og anvendelig verktøy enn vi trodde. Vi fikk endelig systematisert mye av det arbeidet vi allerede var i gang med.

På riktig side

Bama Logistikk er en del av trafikksikkerhetsprogrammet På riktig side, i regi av Norges Lastebileierforbund. Mer miljøvennlig godstransport er ett av flere viktige temaer i programmet.

Våre sjåfører har til enhver tid full oversikt over hvor mye drivstoff bilene bruker. Det er fullt fokus på tomgangskjøring, økokjøring og trygg kjøring.

Landsverk forteller at det er opprettet en egen stilling til å følge opp sjåførene, og at det arrangeres sjåførsamlinger og kursing på riktig bruk av lastebil. Alt dette er med på å skape gode holdninger, bedre flyt og mindre stress i hverdagen for sjåførene.

Det aller viktigste er å ha sjåførene med på laget. De må ha riktig holdning og kunnskap til å kjøre smartere og bedre.

Mer går med toget

En større og større andel av varene sendes med tog, og i dag fraktes 39 % av varene på strekningen Øst-Vest med jernbanen, og utgjør 70 % av omsetningen. I høytider har selskapet leid hele tog kun for Bama

Målet er å hvert år øke den totale andelen varer som transporteres med tog, og vi har inngått avtaler med store aktører innen gods på skinner.

Nye lastebiler med «grønn» teknologi

For det som fremdeles vil fraktes på norske veier, har Bama Logistikk som mål å gjøre det så miljøvennlig som mulig.

Bilparken er byttet ut og består nå av 41 lastebiler – alle med Euro 6-teknologi, som har minst utslipp av alle lastebiler. I samarbeid med Scania er bilene tilpasset kjøreforhold og last.

Valget av nye lastebiler var ikke tilfeldig. De senker drivstofforbruket vårt betydelig og gir klare gevinster.

Bama Logistikk har 4 modulvogner som er 25,25 meter lange og kan frakte mer varer per kilometer enn semi-lastebiler, noe som er svært kostnadseffektiv.

Vi kjører ikke tomme i retur og har alltid fokus på å unngå uavbrutt kjede og unødvendige overlappinger. Vi har 100 % opplasting ut og 84 % fyllingsgrad per kjørte kilometer på returlasting, forklarer Landsverk.

Hun understreker at kombinasjonen av riktig utstyr med riktig holdning er lønnsomt for bedriften. Så lønnsomt at det motiverer til nye miljøtiltak; nå skal firmabilene byttes ut med el-biler.

Miljøbevissthet og kostnadsbesparelser henger helt klart sammen. Det er en vinn-vinn-situasjon for oss for å overleve i en tøff bransje!

Miljøforankring, Veitransport