PwC tar miljøansvar med Miljøfyrtårn

– PwC er opptatt av å forbedre det fysiske miljøet, ikke minst i form av å tilby tjenester som hjelper våre klienter til å oppnå det samme. Miljø er ett av fire områder hvor vi skal vise samfunnsansvar, og Miljøfyrtårn-sertifiseringen er en fin måte å vise at vi feier for egen dør. 

– For oss handler dette også om at summen av alle de små tiltakene fører til gode resultater, som vi oppfordrer andre til å delta på.

Det sier administrerende direktør i PwC Norge, Håvard S. Abrahamsen. PwC Norge har over 1600 ansatte på 36 kontorer, og tilbyr bransjerettede tjenester innen revisjon, rådgivning, regnskap, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter.

– For PwC i Norge er Miljøfyrtårn en flott måte å forplikte og inspirere våre ledere og øvrige medarbeidere til energieffektivisering og bedre avfallshåndtering. Ved lokalisering av kontorer velger vi steder nært kollektivknutepunkter. Eksempelvis ligger Oslo-kontoret like ved Oslo S. Investeringer i teknologi, eksempelvis videokonferanseutstyr, reduserer behovet for flyreiser. Fellesnevnere for miljøarbeidet er at det er lønnsomt for PwC og hensiktsmessig for våre medarbeidere, forteller Abrahamsen.

Sertifisert med hovedkontormodellen

PwC har snart sertifisert alle sine kontorer i Norge ved hjelp av Miljøfyrtårns hovedkontormodell. De anbefaler modellen for tilsvarende virksomheter som ønsker å ta miljøansvar i praksis.

– Hovedkontormodellen gjør at alle våre kontorer nyter godt av sentrale prosesser og rutiner, som de bygger videre på i sitt miljøarbeid, sier Abrahamsen.

– Hvilke ambisjoner har PwC med sin miljøsatsning?
– Det forplikter å være sertifisert, og vi vil i årene som kommer arbeide videre med å redusere våre klimaavtrykk, avslutter Abrahamsen.