Søkeresultater for « ������ Ivermectin Over The Counter Canada ������ www.Ivermectin-6mg.com ������ Buy Stromectol 12mg Uk ��� Buy Ivermectin 12mg Uk - Order Ivermectin 3 Mg Online»

Miljøprisen 2020 til Miljøfyrtårn!

Saken er gjengitt fra nettsiden til Kristiansand kommune. Foto: Ragna Marie Henden.Ordfører Jan Oddvar Skisland (t.h.) og Odd Magne Omdal, leder av by- og stedsutviklingsutvalget og juryleder, overrakte prisen til…

Bransjer

Bransjer Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer. Her får du oversikt over alle bransjegruppene sortert etter Standard næringsgruppering (SN 2007), samt bransjer sortert etter kriteriesettnummer: Bransjegrupper BRANSJEGRUPPE…

Oppfordring til Klimautvalget 2050

…gir den enkelte virksomhets ledelse et verktøy for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig for å redusere klima- og miljøpåvirkning oppover og nedover i verdikjeden og fra egen drift. Effektiv…

Konsulentsamling – høsten 2021

…viktig, som skal fungere som en primus motor for grønn omstilling og få virksomheter til å ta flere steg oppover den grønne trappen. På høsten konsulentsamling ønsker vi derfor å…

Nominasjon til Årets Miljøfyrtårn 2021

…inspirasjon gjennom sitt klima- og miljøarbeid, og må kunne vise til: gyldig Miljøfyrtårn-sertifikat forbedringer i sin(e) klima- og miljørapport(er) systematisk arbeid med å redusere sin egen miljøpåvirkning resultater/tiltak som har…

Konsulentkurs

uker. For dette kurset er dag 3 frivillig å delta på. Hoveddel: 29.-30. mai, kl 09.00-15.30 Dag 3: 26. juni, kl 0900-1500 Pris: Hoveddel: Kr 8.000,- Dag 3: Kr 1.500,-…

Kåring av Årets Miljøfyrtårn 2020

…forbedringer i sin(e) klima- og miljørapport(er). Virksomheten arbeider systematisk med å redusere sin egen miljøpåvirkning, og kan vise til flere tiltak som har hatt god miljøeffekt / gitt gode resultater….

Kartsøk sertifisører og virksomheter

Kartsøk I dette kartsøket får du en enkel og visuell kartoversikt som viser antall godkjente miljøfyrtårnsertifisører og sertifiserte virksomheter, fordelt på fylke og kommune. Slik bruker du kartet: Bruk filteret…

Policy og mål

…virksomheten en grafisk oversikt over hvordan virksomheten presterer i henhold til sine mål. Dette gir svært nyttig styringsinformasjon og vil vise om tiltakene som er iverksatt har hatt en ønsket…

Godkjente konsulenter

Godkjente konsulenter I vårt avanserte søk får du en oversikt over konsulenter som er godkjent av Miljøfyrtårn og har gyldig lisens. Her kan du søke geografisk og finne fagpersoner nær…