Søkeresultater for « ������������������ Ivermectin Over The Counter Canada ������������������ www.Ivermectin-6mg.com ������������������ Buy Stromectol 12mg Uk ��������� Buy Ivermectin 12mg Uk - Order Ivermectin 3 Mg Online»

Klimaregnskap

…dette under. Vise frem prestasjoner Klimaregnskapet viser virksomhetens klimapåvirkning på en oversiktlig og tallfestet måte, og vil være et godt verktøy for å vise frem reduksjon i klimagassutslipp over tid….

Miljøfyrtårn og åpenhetsloven

over 70 millioner kr, (B) Balansesum: over 35 millioner kr, (C) Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: over 50. Forbrukertilsynet tilbyr veiledning til virksomheter som omfattes av loven. Sosial bærekraft og…

Anerkjennelse av EU

…for at leverandøren oppfyller visse miljøledelsessystemer eller -standarder. Oppdragsgiver skal da vise til EMAS, «andre anerkjente miljøledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45», eller andre miljøledelsesstandarder basert på relevante…

Gjennomgang av nye kriterier for prosjekterende

…Facebook-livestreaming av Eirik Wærner i Hjellnes Consult. Tidspunkt: torsdag 26 oktober kl. 12-13 Foredragene vil bli tatt opp og gjøres tilgjengelig i etterkant. Følg med på vår Facebook-side: https://www.facebook.com/miljofyrtarn/  …

Sertifiser kommunen

…om forslaget skal realitetsbehandles, siden det ikke står på møtets agenda. Det kan derfor ofte være klokt å formulere forslaget som et oversendelsesforslag, slik det er beskrevet i avsnittet over….

Dette er Miljøfyrtårn

…tid har oversikt over sine lovmessige plikter knyttet til miljø, og at disse overholdes. Dette er et krevende arbeid som betinger systematisk arbeid, men blir stadig viktigere i møte med…

Bransjer

…fast eiendom Byggforvaltning, kommunal og fylkeskommunal Eiendom Forvaltning av parker og uteområder Kjøpesenter Overnattings- og serveringsvirksomhet Catering og storkjøkken Enkle overnattingssteder Enkle serveringssteder Hotell m/ frokost Kantine Tjenesteyting Begravelsesbyrå Brann-…

Struts eller gaselle?

…prestasjoner over en 20-årsperiode. Konklusjonen er at de bærekraftige virksomhetene utkonkurrerer de mindre bærekraftige over tid, både på bunnlinja og i omdømme. Samtidig vet vi at det i fremtiden vil…

Miljøfyrtårnkoordinator

…gratis førstegangssertifisering. Miljøfyrtårn oppdaterer fortløpende statistikk/oversikt over miljøsertifiserte bedrifter i kommunen: Søk opp sertfiserte virksomheter her. Følg med på topplister over kommuner med flest sertifikater her. 4. Informere næringslivet om…

Miljøprisen 2020 til Miljøfyrtårn!

Saken er gjengitt fra nettsiden til Kristiansand kommune. Foto: Ragna Marie Henden.Ordfører Jan Oddvar Skisland (t.h.) og Odd Magne Omdal, leder av by- og stedsutviklingsutvalget og juryleder, overrakte prisen til…