Søkeresultater for « 👨‍💻 Order Ivermectin 12mg Online Usa 🚑 www.Ivermectin3mg.com 🚑 Ivermectin Without A Doctor ❤️ Buy Ivermectin 6 Mg Online Canada | Ivermectin For Humans Uk»

Miljøsertifiseringer

Miljøsertifiseringer Det finnes tre anerkjente sertifiseringsordninger for miljøledelse i Norge, hvorav Miljøfyrtårn er den mest brukte. De to andre er ISO 14001 og EMAS. Det finnes også egne sertifiseringsordninger for

Om sertifisøren

…lokalisert. Alle sertifisører må ha gjennomført Miljøfyrtårns sertifisørkurs i forkant av oppdrag. Private sertifisører må ha skriftlig avtale med kommunen de sertifiserer på vegne av. Sertifisører som ikke er kommunalt/fylkeskommunalt…

Repetisjonskurs for konsulenter

…ha gjennomført første del av konsulentkurset, eller være godkjente konsulenter. Læringsmål Konsulenten skal etter denne kursdagen få oppdatert kunnskap om arbeidsverktøyene og arbeidsprosessen. Kurssted: Webinar Tidspunkt: 9.desember 2020, kl. 09.00-15.00…

Frokostsamling for kommuner

Velkommen til Kommunetirsdag! Vi inviterer til Miljøfyrtårns første Kommunetirsdag 8. desember kl. 09.00–10.00! Program og innhold Kommunetirsdag er en kostnadsfri frokostsamling en gang i måneden for deg som er miljøfyrtårnansvarlig…

Om oss

…av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn blir anerkjent av EU Miljøfyrtårn, som den første nasjonale ordningen i Europa, ble anerkjent av EU i 2017. Etter langvarig vurdering ble beslutningen om å anerkjenne…

Repetisjonkurs for konsulenter

…ha gjennomført første del av konsulentkurset, eller være godkjente konsulenter. Læringsmål Konsulenten skal etter denne kursdagen få oppdatert kunnskap om arbeidsverktøyene og arbeidsprosessen. Kurssted: Webinar Tidspunkt: 15.oktober 2020, kl. 09.00-15.00…

Kåring av Årets Miljøfyrtårn 2020

…gitt gode resultater. Virksomheten er en synlig ambassadør for Miljøfyrtårn. Ekstrapremier for beste miljøtips Det vil også legges vekt på at virksomheten er en inspirasjon for andre. Vi oppfordrer derfor

Leverandør

…sertifisering melder også at prosessen fører til direkte kostnadsbesparelser i form av blant annet mer effektiv energibruk og transport, og reduserte avfallsmengder. På den måten kan en sertifiseringsprosess virke inn…

Sertifiseringsmyndighet

…av summert kommunelisens. Fra 01.01.21 gjelder følgende satser: Innbyggertall Pris Inntil 4.999 3 130,- 5.000 – 19.999 6 160,- 20.000 – 49.999 9 720,- 50.000 – 99.999 12 850,- Over…

Anerkjennelse av EU

…av anerkjennelsen i forbindelse med innkjøp og anskaffelser I forskrift om offentlige anskaffelser § 16-7 (2) fremgår det at oppdragsgiver kan kreve fremlagt attester utstedt av uavhengige organer, som dokumentasjon…

Kartsøk sertifisører og virksomheter

…navn for å få opp e-postadresse eller nettadresse. Klikk på “Vis kart” for å gå tilbake fra tabellvisning til kartvisning. Klikk på “Fjern filtre” for å nullstille filteret og gjøre…

Turister vil ha bærekraft

…ble vi tilbudt en samkjøring opp mot miljøsertifisering, legger hun til. Foto: cabday/Foap/Visitnorway.com – Hvorfor er miljøarbeid viktig for dere? – For oss har arbeidet med Miljøfyrtårn vært viktig for