Søkeresultater for « ������������������ Ivermectin Over The Counter Canada ������������������ www.Ivermectin-6mg.com ������������������ Buy Stromectol 12mg Uk ��������� Buy Ivermectin 12mg Uk - Order Ivermectin 3 Mg Online»

Miljøfyrtårn og åpenhetsloven

over 70 millioner kr, (B) Balansesum: over 35 millioner kr, (C) Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: over 50. Forbrukertilsynet tilbyr veiledning til virksomheter som omfattes av loven. Sosial bærekraft og…

Sertifiseringskriterier

…Kontakt oss på e-post for mer informasjon. Finn sertifiseringskriterier Se også: Pågående høringer Oversikt over nye og reviderte kriterier Oversikt over all bransjer Spørsmål og svar om revisjon av felleskriterier…

Om oss

…en felles satsing fra miljøvernseksjonen og næringsseksjonen, der kommunen utnytter miljøfaglig kompetanse og næringsseksjonens brede kontaktnett med private bedrifter. Miljøfyrtårn sprer seg over hele landet I 1997 startet Kristiansand kommune…

Vårt høringssvar til Klimakur 2030

…målinger – rundt avfallshåndtering, energi og transportbruk. I tillegg innfører man gjennom miljøledelse og sertifisering et eget miljø- og klimaregnskap. Det som måles, gjøres. Det å skaffe seg oversikt over

Miljøsmart og penger spart

…miljøeksempel i markedet, sier Fossner. Se hvilke virksomheter som er Miljøfyrtårn-sertifisert i ditt nærområde Viktige kunder Det gjør blant annet EL-Proffen- medlem Datelco i Oslo. Elektriker- og IT-bedriften er Miljøfyrtårn-sertifisert…

Anerkjennelse av EU

…for at leverandøren oppfyller visse miljøledelsessystemer eller -standarder. Oppdragsgiver skal da vise til EMAS, «andre anerkjente miljøledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45», eller andre miljøledelsesstandarder basert på relevante…

Gjennomgang av nye kriterier for prosjekterende

…Facebook-livestreaming av Eirik Wærner i Hjellnes Consult. Tidspunkt: torsdag 26 oktober kl. 12-13 Foredragene vil bli tatt opp og gjøres tilgjengelig i etterkant. Følg med på vår Facebook-side: https://www.facebook.com/miljofyrtarn/  …

Sertifiser kommunen

…om forslaget skal realitetsbehandles, siden det ikke står på møtets agenda. Det kan derfor ofte være klokt å formulere forslaget som et oversendelsesforslag, slik det er beskrevet i avsnittet over….