Søkeresultater for « 👨‍💻 Order Ivermectin 12mg Online Usa 🚑 www.Ivermectin3mg.com 🚑 Ivermectin Without A Doctor ❤️ Buy Ivermectin 6 Mg Online Canada | Ivermectin For Humans Uk»

Priser og kostnader

…det betales etableringskostnad per lokasjon som sertifiseres. Årsverk Pris 0-9 4 100,- 10-29 6 500,- 30-49 10 000,- 50-99 12 500,- 100-199 15 500,- 200-499 18 500,- 500-999 21 000,-…

Om konsulenten

…av arbeidet i miljøfyrtårngruppa. Det gjelder spesielt for virksomheter der svakhetene i internkontroll for HMS er svært store. Ved kompliserte ENØK-problemstillinger vil det ofte være behov for hjelp fra en…

Profilering

…mer: www.miljofyrtarn.no. Visste du at … Markedsføringsloven stiller strenge krav til hvordan næringsdrivende kan bruke bærekraftspåstander i markedsføring. Det er viktig at disse kravene følges slik at forbrukere kan ta…

Kontakt

…Monica Homme Svindland Rådgiver, teknologi, utvikling og analyse 920 82 670monica(a)miljofyrtarn.no Espen Heggedal Seniorrådgiver, ansvarlig sertifisøroppfølging 954 39 801espen(a)miljofyrtarn.no Organisasjon og samfunn Linda Kittelsen HR- og administrasjonsansvarlig 922 83 459linda(a)miljofyrtarn.no…

Miljøfyrtårn på Arendalsuka

…under Arendalsuka 16-19 august. Tirsdag ønsker vi og SMB-Norge velkommen til seminaret «praktisk politikk for grønn omstilling i små og mellomstore bedrifter». Små og mellomstore bedrifter utgjør 98 prosent av…

Resertifisering

…arbeid med tiltak vil bidra til å forbedre deres miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og styrke konkurransekraften. Dere får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs…

Konsulentkurs

…sertifisering Potensial for direkte og indirekte effekter av miljøarbeidet Økonomi, inntjening og oppdragsinnhenting Internkontroll/HMS Tidspunkt: – 20.-21.januar 2021, kl. 08.30-16.00 (nettdeltakelse) – 17.februar 2021, kl. 09.00-15.00 (nettdeltakelse) Pris: Kr 9.900,-…

Konsulentkurs

…sertifisering Potensial for direkte og indirekte effekter av miljøarbeidet Økonomi, inntjening og oppdragsinnhenting Internkontroll/HMS Tidspunkt: – 11.-12.november 2020, kl. 08.30-16.00 (nettdeltakelse) – 9.desember 2020, kl. 09.00-15.00 (nettdeltakelse) Pris: Kr 9.900,-…

Klima- og miljøarbeid i Stiftelsen Miljøfyrtårn

…gjort miljøforbedringer ved hjelp av Miljøfyrtårn. Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhet s miljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU som miljøserti f iseringssytem ,…

Hvorfor bli sertifisert?

Hvorfor bli sertifisert? Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar. I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de…

FNs bærekraftsmål

…i tillegg til å ivareta helsen til de som berøres av virksomhetens aktiviteter/produkter. 7 – Ren energi for alle Miljøtiltak som går på energiforbruk og energikilder er viktige for alle…