Søkeresultater for « ������������������ Ivermectin Over The Counter Canada ������������������ www.Ivermectin-6mg.com ������������������ Buy Stromectol 12mg Uk ��������� Buy Ivermectin 12mg Uk - Order Ivermectin 3 Mg Online»

Tiltak

oversikt og kontroll over tidsfrist og gjennomføringsstatus for tiltakene. TIPS: Miljøfyrtårn har også en miljøtips-databasen (idébanken) som kan være til inspirasjon for å hente nye tiltak, hvor det finnes over

Profilering

…tips: Slik profilerer du virksomheten som Miljøfyrtårn. Gå til nettbutikk for full oversikt over profileringsartikler og tilbud. Digitalt og fysisk materiell Miljøfyrtårn-logo GRATIS Bruk Miljøfyrtårn-logoen på bedriftens nettsider, i e-post,…

Om konsulenten

…og dets funksjoner, og med det veilede virksomheten i bruk av disse. Kjenner til alle elementene og aktivitetene som inngår i sertifiseringsprosessen. Har generell oversikt over vesentlige lover og forskrifter…

Miljøfyrtårn er anerkjent av EU

…deler også gleden over at Miljøfyrtårn ikke bare har klart å bli en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning, men nå også er blitt anerkjent internasjonalt. – Vi er stolte over at det…

Konsern og kommuner/fylkeskommuner

…gir veiledning og konkrete verktøy for å oppfylle følgende sertifiseringskriterier: grunnleggende felleskriterier spesifikke bransjekriterier (som skal favne de vesentlige miljøaspektene til virksomheten) Se fullstendig oversikt over sertifiseringskriteriene her. Sertifiseringskriteriene dekker…

FAQ: nye og reviderte felleskriterier

…Bedre kontroll på kontinuerlig forbedringsarbeid på miljø 2) Alle Miljøfyrtårn-virksomheter får tilgang til gratis digitalt styringsverktøy som gir Styringsinformasjon på miljøarbeidet Oversikt over mål, tiltak og effekt Grafisk oversikt over

Kurs i klimaregnskap

…omfang: Kurset vil gi deg en forståelse av hvordan klimaregnskap kan brukes for å gi en bedre oversikt over påvirkningen fra et selskap, og hvordan man kan bruke denne oversikten…

Kvalifisering

…ved henvisning til spesiell kompetanse/erfaring. Årlig konsulentlisens Årlig lisens for å være konsulent er på kr 3.700,- eks. mva. per konsulent. Lisensen betales f.o.m. første kalenderår etter fullført konsulentkurs. 50…

Sertifiseringsmyndighet

…4.999 3 210,- 5.000 – 19.999 6 310,- 20.000 – 49.999 9 960,- 50.000 – 99.999 13 170,- Over 100.000 16 590,- Les mer: Finn kommuner i nettverket Sertifiser kommunen…

Kurs – Innføring i Miljøfyrtårn for kommuner

…og miljøtemaene som f.eks – Internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Videre vil kursdeltaker få en overordnet gjennomgang av styringsverktøyene til Miljøfyrtårn. Kurssted: Zoom…

Priser og kostnader

…lokasjoner skal det betales etableringskostnad per lokasjon som sertifiseres. Årsverk Pris 0-9 4 400,- 10-29 6 850,- 30-49 10 400,- 50-99 12 950,- 100-199 16 000,- 200-499 19 100,- 500-999…

Styringsverktøy

…av tiltakene vurdere om innsatsen har gitt ønsket effekt justere eller planlegge nye mål og tiltak Virksomheten får: komplett oversikt over miljøarbeidet og god miljøstyring verdifull innsikt i oppnådde resultater…

Klimaregnskap

…Klimaregnskapet viser virksomhetens klimapåvirkning på en oversiktlig og tallfestet måte, og vil være et godt verktøy for å vise frem reduksjon i klimagassutslipp over tid. I virksomhetens kommunikasjon og markedsføring…