Strategiske mål for 2017–2020

Stiftelsen Miljøfyrtårn ble etablert i 2003. På ti år har Miljøfyrtårn blitt Norges mest brukte sertifiseringsordning for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårnsertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Dette er våre strategiske mål for 2017–2020:

Samfunnsoppdrag

Miljøfyrtårn skal hjelpe norske virksomheter til å ta miljø- og klimaansvar.

Visjon

Alle arbeidstakere i Norge jobber i miljøsertifiserte virksomheter.

Forretningsidé

Miljøfyrtårn tilbyr sertifisering og verktøy for miljøledelse som hjelper private og offentlige virksomheter å vise miljøansvar i praksis. Sertifikat utstedes på virksomhetsnivå.

Kundeløfte

Miljøfyrtårn skal være:

  • Effektivt
  • Konkret
  • Lønnsomt

Våre verdier

  • Fremtidsrettet
  • Ansvarlig
  • Løsningsfokusert

Hovedmål for 2017–2020

Vi skal være det mest fremtidsrettede, kundetilpassede og
anerkjente verktøyet for klima- og miljøledelse.

Delmål for 2017–2020

  1. Vi skal bygge en effektiv og dynamisk ordning som funderer veksten på høyt kompetente og motiverte konsulenter, sertifisører og medarbeidere.

  2. Vi skal få nye kunder ved å sikre ordningens relevans og øke synligheten og anerkjennelsen av merkevaren.

  3. Vi skal sikre kundetilfredshet og hindre frafall ved å styrke kundenes grønne konkurransekraft.

  4. Vi skal optimalisere vårt samarbeid mot norske kommuner og styrke forholdet både som partner, kunde og sertifiserings-myndighet.