Strategiske mål for 2014–2016

Stiftelsen Miljøfyrtårn ble etablert i 2003. På ti år har Miljøfyrtårn blitt Norges mest brukte sertifiseringsordning for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårnsertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Dette er våre strategiske mål for 2014–2016:

Visjon

Arbeidstakere i Norge jobber i miljøsertifiserte virksomheter

Forretningsidé

Miljøfyrtårn tilbyr relevant, konkret og lønnsom miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter å vise miljøansvar i praksis. Sertifikat utstedes til private og offentlige virksomheter, samt store og små organisasjoner på virksomhetsnivå.

Kundeløfte

Vi tilbyr virksomheter et effektivt verktøy for å drive miljøledelse og ta miljøansvar i praksis.

Hovedmål for 2014–2016

Miljøfyrtårn skal ha sterk vekst med tilfredse kunder.

Delmål for 2014–2016

  1. Miljøfyrtårn skal oppnå 10.000 miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter, hvorav 6.000 private og 4.000 offentlige. 300.000 ansatte skal jobbe i miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter.
  2. Miljøfyrtårn skal oppnå en kundetilfredshet på 75 %. Kundelojaliteten skal være høy, med frafall på maks 5 % per år.
     Medlemmene skal årlig dokumentere forbedring av miljøprestasjoner, både på indre og ytre miljø.
  3. Miljøfyrtårn skal ha relevante, tilpassede kriterier og produkter for ulike markedssegment.
  4. Miljøfyrtårn er en attraktiv arbeidsplass med effektiv og miljøvennlig drift, og høy medarbeidertilfredshet.
Vedtatt på styremøte 17. desember 2013