Hvem blir Årets Miljøfyrtårn 2019? Nominer din virksomhet!

Vi leter etter små og store Miljøfyrtårn-virksomheter innen alle bransjer, som har utmerket seg gjennom sin innsats for miljøet og skapt gode resultater.

Årets Miljøfyrtårn er en årlig konkurranse for å synliggjøre Miljøfyrtårn-virksomheter som går foran og viser vei til en grønn fremtid. Målet med prisen er å inspirere norske virksomheter til grønn omstilling.

Dersom verden skal oppnå den nødvendige grønne omstillingen, er næringslivets innsats avgjørende. Vi trenger ambassadører som lykkes med konkrete og effektive miljøtiltak. Derfor ønsker vi å hedre fremtidsrettede Miljøfyrtårn som viser at alle bransjer kan bidra til å redusere sin negative miljøpåvirkning – og øke den positive, sier, Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Følgende priser deles ut:

  • Årets Miljøfyrtårn 2019 – konsern og store virksomheter
  • Årets Miljøfyrtårn 2019 – små og mellomstore virksomheter
  • Årets Inspirasjon 2019

Vinnerne vil få et synlig bevis på at de er tildelt prisen, og kan bruke titlene i sin markedsføring. I tillegg vil de få heder og ære i Miljøfyrtårns digitale kanaler, samt eksponering i nasjonal markedskampanje med Miljøfyrtårn.
Les om fjorårets fire vinnere, som imponerte med deres grønne tiltak og foregangsarbeid.

Hvem kan få prisen?

Vi ønsker å motta nominasjoner fra alle typer virksomheter som er sertifisert som Miljøfyrtårn, fra både privat og offentlig sektor, og fra ulike bransjer.

Kriterier for nominasjon:

  • Virksomheten har gyldig miljøfyrtårnsertifikat.
  • Virksomheten har levert årlig klima- og miljørapport for de siste tre årene.
  • Virksomheten arbeider systematisk med å redusere sin egen miljøpåvirkning, og kan vise til flere tiltak som har hatt god miljøeffekt.
  • Virksomheten er en synlig ambassadør for Miljøfyrtårn.

Det vil også legges vekt på at virksomheten er en inspirasjon for andre. Vi oppfordrer derfor alle søkere om å bidra med gode miljøtips til Miljøfyrtårns idébank. Dette er et åpent verktøy på Miljøfyrtårns nettside for å hjelpe næringslivet med grønn omstilling. Alle bidrag vil bli kreditert.

Kriteriene er vedtatt av en fagjury som kårer vinneren. Juryen består av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

Fristen for nominasjoner er 10. desember 2019.

Vi håper på nominasjon fra alle Miljøfyrtårn som ønsker å vise frem hva de gjør for miljø og klima!

 

Spørsmål? Kontakt post@miljofyrtarn.no.

Tilbake

Emneord: , ,