Musikk og miljø i harmoni på Øyafestivalen

Øyafestivalen har som mål å være blant verdens mest miljøvennlige festivaler. Det setter sitt preg på alt fra avfallshåndtering, mat, transport og strømtilførsel, til trykksaker og dopapir.

– Vi er opptatt av å lage en festival som er så miljøvennlig som mulig, og gjennom Miljøfyrtårn blir vi hvert år oppfordret til å tenke gjennom driften og arrangementet på nytt og spørre oss; Er dette den grønneste løsningen? Kan vi gjøre det bedre?

Det sier festivalens miljøsjef, Ingrid Kleiva Møller. Øyafestivalen ble sertifisert som Miljøfyrtårn første gang i 2004, og resertifisert i 2007, 2010, 2013 og 2016.

Det er viktig for oss å fortsette å bli bedre på miljø for hvert år som går. Det finnes alltid noe vi kan bli bedre på. Gjennom Miljøfyrtårnrapporteringen presser vi oss selv til å finne flere og bedre miljøtiltak for hvert år, sier Kleiva Møller.

Lønnsomt å tenke på miljøet

– På noen områder er det veldig lønnsomt å tenke på miljø – som når vi har vært flinke til å gjenbruke utstyr og bruke mindre strøm og kjøpe mat direkte fra bonden. På andre områder krever miljøarbeidet en investering, men er rimeligere på sikt – som for eksempel når vi bygget ut faststrøm i Tøyenparken. Men verdien av å ta miljøhensyn bør ikke bare måles i penger – det å jobbe for å bli mer miljøvennlig er noe alle bedrifter burde gjøre, oppfordrer miljøsjefen.

Øyafestivalen jobber målrettet med fokus på miljø i hele driften og gjennomføringen av festivalen.

– Miljøpolitikken vår gjennomsyrer hele organisasjonen, og inngår i hvert ledd av planleggingen av festivalen. Min jobb som miljøsjef handler mye om å oppfordre de andre avdelingene til også å tenke på miljøet i sitt arbeid. Under festivalen har vi også med oss en fantastisk gjeng med 180 frivillige fra Natur og Ungdom.

Ønsker å bli en av verdens mest miljøvennlige festivaler

Festivaldeltakerne som i disse dagene inntar Tøyenparken i Oslo kan ikke unngå å få med seg at festivalen satser på å bli blant verdens mest miljøvennlige festivaler.

Vi deler miljøarbeidet inn i fem seksjoner: vi bruker kun faststrøm (istedenfor forurensende dieselaggregat), vi serverer miljøvennlig mat, vi bruker lavutslippskjøretøy, vi gjenbruker og vi jobber med å gjøre sponsorene våre mer miljøvennlige. De miljøtiltakene som er tydeligst for publikum i år er nok det økte fokuset på vegetarmat, vår utvidede sykkelparkering – som i år er dobbelt så stor som i fjor, og gjenbruk. I år prøver vi også å gjøre den avfallshåndteringen som foregår på festivalens bakområdet enda tydeligere for publikum, hvor 180 frivillige fra Natur og ungdom sorterer absolutt alt avfall fra publikum i 14 fraksjoner, forteller Kleiva Møller.

Miljøsjefen erfarer at festivalpublikummet er opptatt av festivalens miljøengasjement.
– Vår miljøpolitikk handler ikke bare om at festivalen i seg selv skal være så miljøvennlig som mulig, vi ønsker også å påvirke publikummet vårt til å ta grønne valg i hverdagen. Gjennom publikumsundersøkelsen vi gjennomfører hvert år, vet vi at publikummet vårt er opptatt av miljøet og synes våre miljøtiltak er viktige, og det er en stor støtte for oss gjennom året, avslutter miljøsjefen.

Mer om Øyafestivalens miljøpolitikk på deres egne nettsider

Av: Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft
Foto: Lånt av Øyafestivalen, her er festivaldeltakere på vei til å pante avfall.