Tips kategori: Naturopplevelser

Pollenspredning

Tiltak:

 • Reduser pollenspredningen fra planter med stor allergifremkalling, for eksempel ved å plante færre slike planter i nye parker og anlegg.

 

Fakta/informasjon:

Av hensyn til allergikere bør man unngå å plante for mange trær av allergifremkallende tresorter som bjørk, or, hassel og selje i nye parkanlegg som står nær bebyggelse. Et godt alternativ til bjørk er rogn.

Fast utedag i småskolen

Tiltak:

 • Ha en fast utedag for småskoletrinnene med undervisning utendørs i ulike fag, for eksempel naturfag, matematikk, kroppsøving, norsk og samfunnsfag.

 

Fakta/informasjon:

Det finnes flere nettsider med undervisningsopplegg i ulike fag som kan gjennomføres ute i skolens nærmiljø. Dette kan øke naturinteressen hos elevene, og det bidrar til variert undervisning i ulike fag. En fast utedag gir økt forpliktelse til å gå på turer eller ha undervisning ute gjennom hele året.

 

Les mer:

 

Takk til Solvang skole i Hamar kommune for tipset!

Naturvakt

Tiltak:

 • Benytt aktivitetsprogrammet Naturvakt i barnehagen for å lære om allemannsretten og bærekraftig bruk av naturen.

 

Fakta/informasjon:

Naturvakt er et aktivitetsprogram for barnehagebarn utarbeidet av Norsk Friluftsliv. De har laget et ferdig program med oppgaver som er til stor inspirasjon for arbeid med bærekraftig utvikling. Barna lærer blant annet å bli glad i naturen og å bruke av naturen og samtidig ta vare på den.

 

Les mer:

 

Takk til Skårsetlia naturbarnehage i Lillehammer for tipset!

Barnebøker med miljøinnhold

Tiltak:

 • Skaff barnebøker som tar opp ulike temaer knyttet til natur, miljø og klima, og les dem for barna.

 

Fakta/informasjon:

De siste årene har det blitt utgitt mange barnebøker som handler om natur, naturvern, klima og andre miljøspørsmål. Bøkene er tilpasset ulike aldersgrupper, og det finnes både fagbøker og skjønnlitterære bøker.

 

Les mer:

Fuglemat

Tiltak: 

Mat fuglene om vinteren på virksomhetens uteområde.

 

Fakta/informasjon: 

Mating av fugler om vinteren hjelper fuglene i nærområdet gjennom en tøff årstid med dårlig mattilgang, men stort energibehov. Fôring av fugler gir også fine naturopplevelser, nærkontakt med naturen og bedre kjennskap til fuglene i nærområdet.

 

Les mer: 

Mating av fugler fra Naturvernforbundet: https://naturvernforbundet.no/naturvern/hjelp-fuglene-gjennom-vinteren-article26327-149.html

Naturinformasjon

Tiltak:

 • Informer gjester og besøkende om naturverdiene i området og tiltakene som gjøres for naturmangfoldet.
 • Man kan for eksempel henge opp informasjonsplakater med dyr, fugler og planter man kan se i nærområdet, informasjon om kulturminner og/eller kart over verneområder, turstier, skiløyper, badeplasser og liknende.
 • Anleggsgartnere som planter pollinatorvennlige planter eller gjør andre tiltak for naturmangfoldet kan henge opp skilt for å informere publikum om hva som gjøres og hvorfor.

 

Fakta/informasjon: 

Skilt med naturinformasjon har til hensikt å opplyse om naturverdier for å skape naturglede, tipse om aktiviteter som kan gjøres i naturen og/eller informere om regler og oppfordre folk til å vise hensyn. Informasjonsskilt kan øke naturgleden og naturinteressen hos både barn og voksne, og de kan gjøre at folk blir mer oppmerksomme på og positivt innstilte til tiltakene som gjøres for å bedre naturmangfoldet. Hvis virksomheten har gjort noen tiltak for naturmangfold på sin egen eiendom kan morsomme og informative skilt øke oppmerksomheten rundt dette. Eksempler på slike skilt kan være «Her bor»-skilt over fuglekasser, insektshoteller, bikuber, salamanderdammer etc., informasjon om artsmangfold i blomsterenger eller en oversikt over fugler man kan se på fuglebrettet.

Dyrking av nyttevekster

Tiltak: 

 • Dyrk nyttevekster på barnehagens/skolens uteareal (kjøkkenhage, krydderurter i potter, frukttrær, innendørs planting i vinduskarm osv), og ta med barna på dyrking av egne vekster.
 • Praktiser økologisk hagebruk.

 

Fakta/informasjon: 

Å dyrke grønnsaker i egen kjøkkenhage er både en miljøvennlig måte og produsere mat på og veldig lærerikt. Barna får et nært forhold til matproduksjon og økologisk mat, i tillegg til at det er morsomt å gjennomføre og maten smaker veldig godt. På skoler kan de eldre elevene få større ansvar for stell og høsting av kjøkkenhage og frukttrær.

 

Les mer: 

Naturopplæring

Tiltak: 

Ha fokus på å lære barna i barnehagen om dyr og planter og hvilken nytte disse har.

 

Fakta/informasjon: 

Interesse for og kunnskap om naturen gjør at barna i større grad ser verdien i å ta vare på naturen og å gjøre miljøvennlige valg, og mange barn er allerede veldig opptatt av dyr. Barna kan lære mye om dyr og planter ved å være ute i naturen, for eksempel ved å lete etter insekter og småkryp og se på dem med lupe, mate fugler om vinteren, sette opp fuglekasser, finne spiselige planter i naturen og mye annet. Det finnes også gode nettsider, apper og bøker som aktivt kan brukes for at barna skal lære om naturen.

 

Les mer: 

Naturopplevelser i nærområdet

Tiltak: 

Besøk naturområdene i nærheten hyppig, og benytt disse i det miljøpedagogiske opplegget i barnehagen.

 

Fakta/informasjon:

Interesse for og kunnskap om naturen gjør at barna i større grad ser verdien i å ta vare på naturen og å gjøre miljøvennlige valg. Barna kan få mange gode naturopplevelser i nærområdet, for eksempel ved at de får leke i naturen i andre omgivelser enn i barnehagen, gå på oppdagelsestur i skogen, lage og spise mat ute og liknende. I nærnaturen kan man også gjøre lærerike aktiviteter som å lære om årstidene, lete etter insekter og småkryp, plukke spiselige vekster, plukke søppel og mye mer.

 

Les mer: 

Matvareopplæring

Tiltak: 

 • Inkluder barna i matlagingen, og lær dem om råvarenes opprinnelse og hvordan man forebygger matsvinn. En gruppe barn av gangen kan for eksempel være med på planlegging, innkjøp, matlaging og rydding.
 • Ha fokus på bruk av økologisk, egendyrket, egenhøstet, sesongbasert og lokalprodusert mat.

 

Fakta/informasjon: 

Å involvere barna i matlagingen skaper en interesse for mat, og gjør at barna vil spise opp maten. Det er også en fin anledning til å snakke med barna om mat og hvorfor vi må redusere matsvinnet. Selv om matproduksjon er helt nødvendig, er det mye matproduksjon som fører til stor miljøbelastning på grunn av energiforbruk, vannforbruk, klimagassutslipp, forurensning og arealbruk. Derfor er det viktig å lære barna hvor maten kommer fra, og fokusere på hva man kan gjøre for å ikke kaste mat.

 

Les mer: