Tips kategori: Kildesortering

Ta med avfall tilbake

Tiltak:

Ta med alt avfall som produseres ute ved montering tilbake til produksjonslokalet så det kan sorteres der for å sikre god sortering.

 

Fakta/informasjon:

Ved å ta med avfall tilbake til egne lokaler sikrer man at avfallet håndteres etter virksomhetens egne rutiner. Hvis man legger igjen avfall hos kunden er man ikke sikker på at de har et sorteringssystem for alle de samme avfallsfraksjonene man selv sorterer ut.

Pappkomprimator

Tiltak:

  • Skaff en pappkomprimator dersom virksomheten har mye pappavfall.
  • Sørg for å holde containeren låst når virksomheten er stengt for å unngå at annet avfall kastes i pappcontaineren.

 

Fakta/informasjon

En komprimator til avfall reduserer behovet for avfallstransport, så det vil lønne seg for virksomheter som genererer store mengder avfall.

Tilbakemelding på avfallsprosent

Tiltak:

  • Ha et innarbeidet system for kildesortering på byggeplassen, og gi tømrerne tilbakemelding på kildesorteringsprosenten etter endt oppdrag.
  • Vurder konkurranser eller premier for å motivere til økt kildesorteringsgrad.

 

Fakta/informasjon:

Det er viktig at miljøarbeidet forankres i alle deler av virksomheten, og at alle ansatte på byggeprosjekter informeres og involveres. Tilbakemeldinger på kildesorteringsprosent kan være motiverende for medarbeiderne og bidra til at de ønsker å forbedre seg til neste gang.

HMS på flere språk

Tiltak:

  • Sørg for at opplæring, instruksjoner og informasjon om HMS-rutiner gis på et språk arbeidstakerne forstår.
  • Merk avfallsbeholderne for kildesortering på flere språk.

 

Fakta/informasjon:

Arbeidsgivere har et spesielt ansvar for å informere godt om HMS-rutiner dersom det er mange arbeidstakere som bruker forskjellige språk. Skriftlige instrukser på flere språk kan dermed være et godt virkemiddel.

 

Les mer:

Plastsortering på arbeidsplassen

Tiltak:

  •  Lær om hvordan plast sorteres i ulike bransjer gjennom korte instruksjonsfilmer fra Grønt Punkt.

 

Fakta/informasjon:

Plastsortering på arbeidsplassen er både miljøvennlig og økonomisk lønnsomt fordi kildesortert plast har lavere renovasjonsgebyrer enn restavfall. Grønt Punkt har videoer som demonstrerer kildesortering av plast i butikk, rundballplast i landbruket, plastemballasje fra bilverksteder og isopor.

 

Les mer:

 

Oversikt over avfallstyper

Tiltak:

  • Bruk den søkbare avfallsguiden til sortere.no for å finne informasjon om håndtering av alle avfallstyper.

 

Fakta/informasjon: 

Det kan være uklart hvordan man skal kildesortere en del typer avfall, og mange kaster produkter i restavfallet dersom de ikke vet om andre sorteringsløsninger. På sortere.no kan man enkelt søke opp produkter og avfallstyper for å finne ut hvordan de skal håndteres riktig. Å innføre dette som rutine i virksomheten når man er usikker på hvordan et produkt skal sorteres kan øke sorteringsgraden, noe som er positivt for miljøet av flere grunner. Riktig håndtering av avfall hindrer at miljøgifter og annet farlig avfall kommer på avveie, og det fører til at mer avfall blir materialgjenvunnet fremfor energigjenvunnet.

 

Les mer: