Tips kategori: Avfallsforebygging

Erstatt engangsprodukter til bilpleie

Tiltak:

 • Bruk gjenbrukbare mikrokluter fremfor papir til å pusse bilruter.
 • Erstatt spraybokser til vinduene med konsentrert væske i større dunker.

 

Fakta/informasjon:

Å redusere mengden engangsprodukter fører til avfallsreduksjon, og det kutter kostnadene fra innkjøp av kostbare engangsprodukter. Bilpleiefirmaet Carshine kuttet for eksempel innkjøpskostnadene og avfallsgebyret betydelig ved å erstatte kostbart papir til å pusse bilruter med vaskbare mikrokluter.

 

Les mer:

Prefabrikerte løsninger

Tiltak: 

 • Bruk prefabrikkerte løsninger i byggeprosjekter for å unngå kapp på byggeplassen.
 • Ha konstant fokus på å minimere kapp og spill på byggeplassen så langt det lar seg gjøre.

 

Fakta/informasjon: 

Det finnes prefabrikkerte løsninger for en rekke byggevarer, for eksempel ferdigskårne gipsplater og baderomsmoduler. Bruk av slike løsninger gir avfallsreduksjon på byggeplassen, og bidrar til at man ikke frakter og bruker mer materialer enn man trenger.

 

Les mer: 

Papirbruk

Tiltak: 

Ha fokus på å redusere papirbruken, for eksempel at tegneark kan brukes på to sider og at brukte ark kan brukes til klipping/liming.

 

Fakta/informasjon: 

Avfallsreduksjon er det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe miljøproblemene knyttet til avfall, så å unngå å produsere unødvendig papiravfall er et enkelt og økonomisk miljøtiltak. Dette er også et miljøtiltak det er lett for barna å gjøre selv, og på den måten kan det bidra til barnas miljøbevissthet.

 

Les mer: 

 

Bleieavvenning

Tiltak: 

Barnehagen er i samråd med foreldre en aktiv støttespiller i bleieavvenningen av barna.

 

Fakta/informasjon: 

Ved å aktivt hjelpe foreldre med bleieavvenning av barna kan man bidra til at barna slutter med bleie tidligere. På den måten kan man hindre at mye avfall produseres.

Barnehagearrangementer

Tiltak:

 • Unngå bruk av engangsartikler på arrangementer, og oppfordre foreldre og ansatte til å ta med egne kopper, bestikk og liknende dersom barnehagen ikke har nok.

 

Fakta/informasjon:

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Reduksjon av plastavfall er særlig viktig, fordi plast på avveie havner i havet, der det utgjør en stor trussel mot marint liv. Plast har svært lang nedbrytningstid i naturen, og et stort antall fisk, sjøfugl og sjøpattedyr dør eller skades hvert år på grunn av marin forsøpling. Engangsartikler bidrar til at mye unødvendig avfall produseres, så en enkel måte å redusere avfallsmengden på er å oppfordre foreldre til å bruke artiklene de allerede har.

 

Les mer:

Bag til vått tøy

Tiltak: 

 • Sørg for at foreldre har ansvar for at barna har eget tøynett, bag eller plastnett til hjemsendelse av vått og møkkete tøy fra barnehagen. Eventuelt kan barnehagen dele ut flerbruksposer til samme formål.

 

Fakta/informasjon: 

Hvis alle barna har en egen flerbrukspose til hjemsendelse av vått og møkkete tøy, vil barnehagen i lengden kunne spare store mengder plastposer til engangsbruk, noe som er et godt avfallsreduserende tiltak. Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Reduksjon av plastavfall er særlig viktig, fordi plast på avveie havner i havet, der det utgjør en stor trussel mot marint liv. Plast har svært lang nedbrytningstid i naturen, og et stort antall fisk, sjøfugl og sjøpattedyr dør eller skades hvert år på grunn av marin forsøpling.

 

Les mer:

 

Kvalitet på leker

Tiltak: 

 • Ha fokus på kvalitet ved anskaffelse av leker.
 • Reparer ødelagte gjenstander så langt det går framfor å kjøpe nytt. La barna ta del i reparasjonene.

 

Fakta/informasjon: 

Ved å kjøpe ting i god kvalitet sikrer man at produktene varer lenger, noe som er et godt miljøtiltak siden man reduserer behovet for produksjon av nye varer. Dermed sparer man miljøet for ressurs- og energibruk knyttet til produksjon og transport av nye leker. Reparasjon av ødelagte ting har samme nytten, og ved å la barna ta del i reparasjonene gjør man dem mer bevisste på gjenbruk og å gjøre miljøvennlige valg. 

 

Les mer: 

Skoposer

Tiltak: 

 • Fjern blå skoposer/sokker. Lag egne skosoner og egne soner der man tar av seg skoene.

 

Fakta/informasjon:

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Reduksjon av plastavfall er særlig viktig, fordi plast på avveie havner i havet, der det utgjør en stor trussel mot marint liv. Plast har svært lang nedbrytningstid i naturen, og et stort antall fisk, sjøfugl og sjøpattedyr dør eller skades hvert år på grunn av marin forsøpling. Å unngå bruk av engangsplast er en effektiv måte å unngå å produsere unødvendig plastavfall på.

 

Les mer:

 

Markedsmateriell

Tiltak: 

 • For virksomheter som sender ut papirbasert markedsmateriell, reduser mengdene til et absolutt minimum.
 • Sørg for at produktkataloger og tidsskriftabonnementer mottas mest mulig elektronisk.
 • Sørg for å ikke motta uadressert reklame.

 

Fakta/informasjon: 

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Å unngå å produsere og å distribuere unødvendig papiravfall er et enkelt og økonomisk miljøtiltak.

 

Les mer: 

Optimalisering av emballasje

Tiltak: 

 • Optimaliser bruken av emballasje på varer som selges eller sendes ut.
 • Unngå overemballering på egne leveranser, og ha tett kontakt med leverandører for å unngå overemballering på produkter for videresalg.

 

Fakta/informasjon: 

Optimal emballasjebruk betyr å tilpasse type og mengde emballasje til hvert enkelt produkt, for å sikre at produktet holder seg best mulig med minst mulig emballasje. Redusert og optimalisert emballasjebruk sparer på emballasjematerialene, kan effektivisere transport og lagring ved at produktene tar mindre plass, og det er dermed økonomisk gunstig.

Det er likevel viktig å understreke at emballasjen er der for å beskytte produktet, og redusert emballasjebruk må ikke gå på bekostning av produktets holdbarhet eller beskyttelse. Det er bedre å bruke litt mer emballasje enn at produktet ødelegges gjennom transport og lagring. Spesielt gjelder dette matvarer, siden matsvinn har større miljøpåvirkning enn å bruke litt ekstra emballasje.

Emballasjebruken kan også optimaliseres ved å gjenbruke emballasjen og å velge miljøvennlige materialer. Emballasje som kan materialgjenvinnes foretrekkes fremfor emballasje av blandingsmaterialer som må kastes i restavfallet.

 

Les mer: 

Feilemballerte varer

Tiltak: 

 • Butikker i kjede som mottar varer som er overemballert eller feilemballert bør underrette hovedkontoret om dette. Legg ved bilder som dokumentasjon.

 

Fakta/informasjon: 

Optimal emballasjebruk går ut på at type og mengde emballasje tilpasses hvert enkelt produkt, så produktet holder seg best mulig, men uten å bruke for mye emballasje. Når det gjelder matvarer er det viktig å understreke at det er bedre å bruke mer emballasje enn å måtte kaste maten som følge av dårlig emballering. For andre produkter er optimal emballasjebruk den emballeringsmetoden som pakker produktet mest mulig effektivt, for å spare på emballasjematerialene og å effektivisere transport og lagring. Emballasjebruken kan også optimaliseres ved å gjenbruke emballasjen og å velge miljøvennlige materialer.

 

Les mer: 

Engangsartikler på tannlegekontor

Tiltak: 

 • Fjern plastfolie på hodestøttene, og vask dem heller med sprit ved renhold.
 • Bytt ut engangskopper med flerbrukskopper i tannlegestolens unit.
 • Bytt ut servietten til pasienten med vaskbare servietter, eventuelt bruk papirservietter uten plast til enkle pasientbehandlinger.

 

Fakta/informasjon:

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Plastavfall på avveie er særlig skadelig, fordi all plast som havner i naturen vil havne i havet. Plast har svært lang nedbrytningstid i naturen, og et stort antall fisk, sjøfugl og sjøpattedyr dør eller skades hvert år på grunn av marin forsøpling.

 

Les mer:

Plastpremier

Tiltak: 

 • Bruk alternativer til premier av plast til barn. Gi alternativer av god kvalitet og/eller forbruksvarer som fargeblyanter og liknende.

 

Fakta/informasjon: 

Mange av dagens miljøutfordringer er knyttet til forbruk og vareproduksjon. Å gi bort færre unødvendige ting vil både redusere utslippene knyttet til produksjonen, og det vil redusere avfallsmengden. Å gi forbruksvarer som kunden ville kjøpt uansett som gave er et bedre alternativ for miljøet. Dette er en enkel måte å redusere avfallsmengden på, noe som er det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall.

 

Les mer: 

Emballasje og engangsutstyr

Tiltak: 

 • Lag en plan for hvordan virksomheten aktivt skal jobbe med å redusere emballasje på egne produkter.
 • Reduser bruken av engangsutstyr som blir brukt i produksjonen, som forklær, skoposer, hansker og liknende.

 

Fakta/informasjon: 

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Reduksjon av plastavfall er særlig viktig, fordi plast på avveie havner i havet, der det utgjør en stor trussel mot marint liv.

 

Les mer:

Stoffposer

Tiltak: 

 • Bruk stoffposer framfor engangsplastposer for levering av rent tøy til kunden. Stoffposene kan med fordel brukes til å sende skittent tøy tilbake til vaskeriet.

 

Fakta/informasjon: 

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Reduksjon av plastavfall er særlig viktig, fordi plast på avveie havner i havet, der det utgjør en stor trussel mot marint liv. Å bruke tøyposer til å levere rent tøy og å motta skittent tøy er en enkel måte å redusere forbruket av engangsplast. 

 

Les mer: 

Servietter, poser og sugerør

Tiltak: 

 • Etabler en rutine der de ansatte spør før de legger ved servietter, putter i pose, gir ut sugerør eller gir ut andre engangsartikler.
 • Gjør bæreposen mindre tilgjengelig for kunden eller tilby gjenbruksnett.

 

Fakta/informasjon: 

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Reduksjon av plastavfall er særlig viktig, fordi plast på avveie havner i havet, der det utgjør en stor trussel mot marint liv. Å spørre kunden før man gir ut engangsartikler er en enkel måte å unngå unødvendig avfall, og det kan også være økonomisk lønnsomt for virksomheten.

 

Les mer: 

Vareinnkjøp

Tiltak: 

 • Prioriter vareinnkjøp i store forpakninger.

 

Fakta/informasjon: 

Hensikten med dette tiltaket er at større forpakninger med plass til flere varer gir mindre emballasjeavfall per vare. Dette er en enkel måte å redusere avfallsmengden på, og avfallsreduksjon er det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å begrense miljøproblemene knyttet til avfall.

 

Les mer: 

Elektroniske og digitale verktøy

Tiltak:

 • Les e-postmeldinger på skjerm i stedet for å ta utskrift.
 • Håndter dokumenter, blanketter, bilag osv. mest mulig elektronisk. Det kan for eksempel gjøres ved å bruke scanning, e-faktura og applikasjoner på mobiltelefon.
 • Benytt digitale verktøy som PC, prosjektor, ipad o.l. fremfor å skrive ut på papir ved interne møter.

 

Fakta/informasjon: 

Avfallsreduksjon er det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe miljøproblemene knyttet til avfall, så å unngå å produsere unødvendig papiravfall er et enkelt og økonomisk miljøtiltak.

 

Les mer: 

Innstillinger for utskrift

Tiltak:

 • Still inn printer til å skrive ut tosidig og i sort/hvitt som standard.
 • Bruk “printer-styring”, det vil si individuell aktivering av printer med kode eller kort før utskrift, noe som vil gi bedre kontroll og færre unødvendige utskrifter.

 

Fakta/informasjon: 

Avfallsreduksjon er det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe miljøproblemene knyttet til avfall, så å unngå å produsere unødvendig papiravfall er et enkelt og økonomisk miljøtiltak. Å endre standardinnstillingene på printeren er et tiltak som enkelt kan hindre unødvendig papirbruk.

 

Les mer: 

Matbokser

Tiltak:

Oppfordre de ansatte og elever til å bruke matbokser istedenfor å pakke inn i plastposer/matpapir.

 

Fakta/informasjon:

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Å bruke matboks fremfor matpapir er en enkel måte å redusere avfallsmengden på.

 

Les mer: 

Færre beholdere/restavfallskurver

Tiltak:

 • Fjern restavfallskurver på alle kontorer, slik at hver enkelt ansatt må gå med avfallet sitt til en felles kildesorteringsbeholder plassert på et sentralt sted i ansattes etasje.
 • Eventuelt minimer bruken av innstikkposer i avfallsbeholdere ved å samle mer avfall i færre beholdere i felles avfallsstasjon, fremfor beholdere på hver arbeidsstasjon.

 

Fakta/informasjon: 

Mindre tilgjengelige restavfallskurver og mer tilgjengelig kildesortering reduserer mengden restavfall og øker sorteringsgraden. Kildesortering av avfall fører til at mer avfall materialgjenvinnes, og materialgjenvinning framfor energigjenvinning sparer både naturressurser, energibruk og CO2-utslipp.

 

Les mer:

 • 1
 • 2