23. august 2021

Søk midler til opplæring

Tiltak

Søk om midler til bedriftsintern opplæring (BIO).

 

Fakta/Informasjon

Bedriftsintern opplæring (BIO) er pengestøtte som går til opplæring internt i bedriften. Omstillingsarbeid er krevende, og de fleste bedrifter trenger ny kompetanse for å sette i gang. BIO-midler er derfor en utmerket mulighet til å styrke, utvide og videreutvikle de ansattes kompetanse. Dersom din virksomhet har skissert en god plan for opplæringen, kan kollegaene dine ende opp med et skikkelig kompetanseløft.

 

Les mer

https://www.virke.no/koronaviruset/stotteordninger/#kompetanseheving