18. mars 2022

Økologiske produkter i varesortiment

Tiltak: 

Sett mål om å øke andelen økologiske produkter i varesortimentet.

 

Les mer:

Se Miljøfyrtårns faktaark om bærekraftig mat for mer bakgrunnsinformasjon.