Miljøkalkulator

Tiltak:

  • Sammenlikn klimagassutslippene fra ulike transportmidler brukt på tjenestereiser med hjelp av Vys miljøkalkulator.

 

Fakta/informasjon:

Det virker motiverende for miljøbevisste ansatte å se konkrete tall på hvor mye klimagassutslipp man unngår ved å reise med tog framfor fly, og Vy sin miljøkalkulator sammenlikner utslipp av CO2-ekvivalenter når man reiser med tog, buss, bil og fly på en valgfri strekning. Dette er et nyttig hjelpemiddel for å se konkrete resultater av virksomhetens miljøsatsing.

 

Les mer:

Tilbake