Miljøtips: Transport

Velkommen til Miljøfyrtårns idébank!

Her får du smarte og konkrete miljøtips som hjelper din virksomhet med å bli mer bærekraftig.

Finn smarte miljøtips som passer din virksomhet:

Lukk Fjern alle filtre
    Lukk Fjern alle filtre
21 treff

Transport

Beintøft
Delta i Miljøagentenes Beintøft-kampanje, en gå-til-skolen-kampanje for første til syvende trinn.


Lokalisering av oppdrag
Sørg for god planlegging og fordeling av oppdrag mellom renholdere og eventuelt underleverandører, så hver renholder har sine daglige oppdrag i nærheten av hverandre.


Utkjøring av materiell
Ha en rutine for utkjøring av såpe, papir og annet renholdsmateriell til lokalene som rengjøres, så renholderne kan gå eller sykle mellom de daglige oppdragene.


Digitale foredrag
Spill inn foredrag som filmopptak eller hold digitale foredrag direkte fremfor å reise på konferanser langt unna.


AdBlue-påfylling  
Tilrettelegg for enkel AdBlue-påfylling der virksomheten parkerer kjøretøyene.


Kombinerte leveranser og kundebesøk
Reduser antall innenlands flyreiser og lange bilturer ved å kombinere kundebesøk med vareleveringer.


Lokale leverandører
Prioriter lokale leverandører dersom disse holder god nok kvalitet. Leverandørens miljø- og bærekraftsansvar bør også vektlegges.


Vask i vaskehall
Vask alltid bilene i en vaskehall med oljeutskiller, helst en som bruker miljømerkede rengjøringsmidler.


La bussen stå
Dersom en kunde har bestilt en langtur og ikke har behov for transport i dagene mellom tur og retur, la bussen stå parkert så lenge og la sjåføren reise kollektivt hjem.


Sjåførbonus
Innfør en sjåførbonus der sjåfører som har fokus på redusert tomgangskjøring, økt utrulling og redusert antall oppbremsinger mottar en bonus.


Flåtestyringssystem på nye kjøretøy
Ha et flåtestyringssystem i nye kjøretøy som holder oversikt over sjåførens kjørestil og drivstofforbruk.


Elbiler som demonstrasjonsbiler
Øk andelen elbiler/hybridbiler som brukes som demonstrasjonsbiler.


Lagring av utstyr på byggeplass
På større byggeprosjekter, sørg for at verktøy og utstyr kan lagres på byggeplassen så de ansatte kan benytte seg av kollektivtransport eller samkjøre til og fra arbeidsplassen.


Kollektivbillett til ansatte
Tilby de ansatte gratis eller rabattert månedskort på kollektivtrafikk og/eller tilgang på bysykkel mot at kollektivtransport brukes så mye som mulig i jobbsammenheng.


Elbil i kommunen
Erstatt kommunale fossilbiler med elbiler så langt det er mulig, og sørg for at kommunens ansatte bruker kommunens elbiler på tjenestereiser.


Sykkelhotell
Opprett sykkelhotell i parkeringshus med trygg sykkelparkering og lademulighet for elsykler.


Kombinerte reiser
Slå sammen reiser med ulike formål for å redusere antall reiser, og oppfordre ansatte til å kombinere jobb- og feriereiser.


Ladestasjon hos ansatte
Dersom virksomheten bruker elbil i tjeneste, gi støtte til investering av ladestasjon hjemme hos ansatte som bruker elbilen, så de kan lade hjemme.


Utlån av elsykler
Kjøp inn én eller flere elsykler og elvaresykler, og innfør gratis utlån av elsyklene for privatpersoner og/eller bedrifter.


Færre leveranser
Bestill samkjørte og færre leveranser til byggeprosjekter, og ha faste hentedager for materialer.


Miljøkalkulator
Sammenlikn klimagassutslippene fra ulike transportmidler brukt på tjenestereiser med hjelp av Vys miljøkalkulator.