Miljøtips: Innkjøp

Velkommen til Miljøfyrtårns idébank!

Her får du smarte og konkrete miljøtips som hjelper din virksomhet med å bli mer bærekraftig.

Finn smarte miljøtips som passer din virksomhet:

Lukk Fjern alle filtre
21 treff

Innkjøp

Nok vegetarmat
Ved matservering til større grupper, sørg for at det er nok vegetarmat til alle som vil spise helt eller delvis vegetarisk, ikke bare til de som har sagt fra på forhånd om at de ønsker vegetarmat.


Profileringsartikler  
Unngå å kjøpe inn profileringsartikler som har begrenset verdi for mottaker, det vil si ting som aldri blir brukt eller som går fort i stykker grunnet dårlig kvalitet.


Markedsføring av miljømerkede varer
Arbeid systematisk for økt synlighet og markedsføring av miljømerkede produkter.


Salg av egne brukte merker
Innfør bruktsalg av egne merker i butikken, som kunder for eksempel kan levere fra seg gjennom et pantesystem.


Valg av dekk
Ved innkjøp av nye dekk, velg dekk med lav rullemotstand, lang levetid og mest mulig miljøvennlige materialer.


Kjøtt som tilleggsingrediens
Bruk kjøtt mer som et «krydder» eller tilleggsingrediens framfor å ha kjøtt som hovedingrediens i matrettene.


Bærekraftig mat på skolekjøkken
Bruk bærekraftige råvarer og lær elevene å lage bærekraftige matretter i faget mat og helse.


Kjøttfri dag i elevkantine
Ha en kjøttfri dag i uka i elevkantinen, og server kjøttfrie og kjøttreduserte middager jevnlig på folkehøgskoler og internatskoler.


Digitale læreverk
Kjøp digitale læreverk for å redusere innkjøpet av bøker og mengden kopierte hefter og ark.


Miljøvennlig ansattkantine
Selg matrester/overskuddsmat fra kantinen billig til de ansatte på slutten av arbeidsdagen i pakker de kan ta med hjem, og reduser kjøttforbruket i ansattkantinen.


Salg av feilbestillinger
Ved eventuelle feilbestillinger av varer i forbindelse med et byggeprosjekt, sørg for å ha en returavtale med leverandør eller selg feilbestillingene på finn.no.


Krav til leverandører i byggebransjen
Still krav til leverandører av varer og tjenester om miljøsertifisering, bruk av miljøvennlige produkter, reduksjon av emballasje, færre leveranser og andre miljøhensyn.


Grønn materialguide
Ta i bruk Grønn materialguide fra Grønn byggallianse og velg de mest miljøvennlige materialene.


Gaver
Velg bærekraftige gaver til foredragsholdere, ansatte og andre, og ta hensyn til både miljø og sosiale aspekter ved valg av leverandører.


Unngå tropisk tømmer
Unngå å kjøpe møbler, byggevarer, gulv, båter eller andre produkter som inneholder tropisk tømmer. Spør leverandøren om hvor tømmeret brukt i produksjonen kommer fra.


Valg av produktegenskaper
Vektlegg produktegenskaper som holdbarhet, resirkulerbarhet og ombrukbarhet ved innkjøp av byggevarer.


Reduser kjøttforbruket
Ha fokus på å redusere kjøttforbruket i maten som serveres i barnehagen, og øk andelen fisk, frukt og grønt.


Produktvalg
Velg produkter med god kvalitet og lang levetid. Reparer og vedlikehold produktene fremfor å kjøpe nytt.


Avfall fra catering
Virksomheter som benytter seg av catering bør oppfordre leverandør til å benytte gjenbruksprodukter.


Refillprodukter
Benytt refillprodukter der dette finnes.


Benytt fairtrade-produkter
Tilby ett eller flere fairtrade-produkter i menyen.