Miljøtips: Energi

Velkommen til Miljøfyrtårns idébank!

Her får du smarte og konkrete miljøtips som hjelper din virksomhet med å bli mer bærekraftig.

Finn smarte miljøtips som passer din virksomhet:

Lukk Fjern alle filtre
    Lukk Fjern alle filtre
21 treff

Energi

Utebelysning
Innfør behovsstyring av utebelysningen, enten klokkestyrt belysning eller lys med bevegelsessensorer. Sørg også for å skjerme lyset riktig for å unngå lysforurensning.


Bruk av tannlegeapparater
Sørg for at elektriske apparater, for eksempel uniter og røntgenapparater, kun er påslått når de er i bruk.


Lys og vinduer
Inngå avtaler med kundene om at renholderne slukker lys og lukker vinduer etter oppdrag, og vær nøye på at renholderne følger opp dette.


Lys i lysløyper og idrettsanlegg
Bytt ut lysarmaturer til armaturer med LED-lys, og sørg for at lyset styres automatisk etter behov.


Behovsbasert ventilasjon
Juster ventilasjonsanlegget slik at driften er mest effektiv når det er flest besøkende på senteret.


LED-belysning i parkeringshus og senter
Installer LED-belysning i parkeringshus og inne på senteret.


Hurtigporter
Benytt hurtigporter på lager og/eller i butikk, og bruk dem aktivt. Velg effektive porter med rask motor.


Automatiske kraner
Installer automatiske kraner på alle toaletter.


Slå av utstyr
Innfør en regel om at teknisk utstyr som Smartboards, datamaskiner og prosjektorer må slås helt av ved skoledagens slutt og når det ikke er i bruk.


Varmekamera
Skaff et varmekamera/IR-kamera til bruk i undervisningen så elevene kan se hvor varmen lekker ut av bygget.


Energimåler på elektriske apparater
Installer energimålere på elektriske apparater for å få bedre kontroll på strømforbruket per apparat.


Samme kaffekopp
Oppfordre de ansatte til å bruke samme kaffekopp hele dagen. Skaff klesklyper med de ansattes navn på for å merke koppene.


Elektriske anleggsmaskiner
Invester i elektriske anleggsmaskiner.


Energisparekontrakt (EPC)
Innfør energisparekontrakter (EPC) i kommunale bygg for å redusere energibehovet til bygningene med garantert resultat.


Egenprodusert strøm og strøm fra fastnettet
Bruk strøm fra fastnettet fremfor dieselaggregater, og produser egen strøm til arrangementet ved hjelp av solceller.


Flerbruk av offentlige bygg
Bruk offentlige bygg til flere aktiviteter enn de er ment for, for eksempel kan aktiviteter arrangeres i skolebygninger på kveldstid, i helger og i ferier.


Solfangere på taket
Ha solfangere eller solcellepaneler på taket av fabrikker og industribygg, og bruk solenergien til f.eks. oppvarming av varmtvann.


Tilby energieffektive løsninger
Tilby kundene å installere energieffektive lys-, energi- og varmeløsninger, for eksempel LED-belysning og vannbåren varme.


Flisfyring
Gjenbruk kratt og trevirke som ryddes i tjenesten til flisfyring, og produser vannbåren varme til oppvarming av egne bygg.


Energirutiner på byggeplass
Kontroller at det er gode energirutiner på byggeplass.


Elektriske apparater
Sørg for at maskiner, utstyr og andre elektriske apparater har lavt energibruk, f.eks, ved etterspørre Energikarakter A+++.