Miljøtips: Avfall

Velkommen til Miljøfyrtårns idébank!

Her får du smarte og konkrete miljøtips som hjelper din virksomhet med å bli mer bærekraftig.

Finn smarte miljøtips som passer din virksomhet:

Lukk Fjern alle filtre
    Lukk Fjern alle filtre
21 treff

Avfall

Timekort
Send ut SMS til kundene med innkalling til time og/eller bekreftelse på timebestilling, i stedet for å sende timekort på papir.


Gi bort restprodukter
Plukk ut makulatur, overskuddspapir og andre overskuddsmaterialer fra lageret og gi det bort til barnehager, skoler eller andre som kan ha nytte av det.


Gjenbruk av pappesker og poser
Sørg for å levere varer i pappesker og poser som kan brukes flere ganger, og ta med gamle esker og poser tilbake ved leveranser hos faste kunder.


Gjenbruk emballasje fra varemottak
Gjenbruk emballasjen fra varemottaket til å pakke inn produkter som skal leveres til kundene.


Miljøringen
Bli medlem av Miljøringen, et nettverk for forurenset grunn og sedimenter.


Gjenbruk av masser
Tilrettelegg for gjenbruk og gjenvinning av rene masser på anleggsplasser.


Ta med avfall tilbake
Ta med alt avfall som produseres ute ved montering tilbake til produksjonslokalet så det kan sorteres der for å sikre god sortering.


Avfallshåndtering i parker og friområder
Sørg for at det er nok avfallsdunker i parker og friområder, og pass på at de tømmes ved behov. Installer eventuelt dypoppsamlere.


Måle matsvinn på institusjoner
Mål alt matsvinn fra institusjonen i en hel, representativ uke, og drøft resultatene i etterkant.


Inspirasjon til bruk av restemat
Ha møter og samlinger på tvers av avdelinger, og inspirer hverandre til å finne måter å bruke matrester på. Lag gjerne et internt oppskriftshefte med restematoppskrifter.


Ryddig matvarelager
Hold god orden på innholdet i matvarelager, kjøleskap og frysere. Sørg for at de eldste produktene og åpnede pakninger står lengst fram.


Rydd skapet
Promoter apotekkampanjen «Rydd skapet» som skal oppfordre forbrukere til å levere gamle medisiner tilbake til apoteket. Aktører i helsevesenet må også ha gode internrutiner på å levere utgåtte medisiner til apotek.


Utleie av klær og utstyr
Tilby klær eller annet utstyr, inkludert rens, til utleie fra butikken.


Informasjon til kunde ved kjøp av klær og sko
Tilby vedlikeholdsinformasjon om plagget/skoene i kjøpsøyeblikket, og sørg for at medarbeiderne har kunnskapen til å gi riktig informasjon.


Tilby reparasjon og tilpasninger av klær
Informer kunder om at de kan komme tilbake om de trenger vedlikehold, stell eller reparasjoner av klær, og tilby tilpasning av klær.


Reparere reklamasjoner
Ta et standpunkt på at alle reklamasjoner over en viss verdi skal repareres hvis mulig. Tilby eventuelt utlånsvarer i mellomtiden.


Gjenbruk og reparasjon på senter
Tilby reparasjonsmuligheter for klær og sko på senteret, og sett opp resirkulasjonsstasjoner for klær og sko.


Reparasjon av arbeidstøy
Kjøp arbeidstøy i god kvalitet som varer lenge, og reparer ødelagt tøy fremfor å kjøpe nytt. Sørg for tilgjengelige reparasjonsmuligheter for klær og sko på arbeidsplassen.


Palleknuser
Skaff en palleknuser til å kverne opp ødelagte trepaller dersom virksomheten har mye av dette.


Avfall fra stillas
Bruk stillaspresenninger og duker så mange ganger som mulig, og erstatt trelemmer i stillas med amuminiumslemmer som varer lenger.


Ryddige naturfagssaler
Rydd naturfagssalene for gamle kjemikalier, og send farlige kjemikalier til destruering.