Miljøtips: Annet

Velkommen til Miljøfyrtårns idébank!

Her får du smarte og konkrete miljøtips som hjelper din virksomhet med å bli mer bærekraftig.

Finn smarte miljøtips som passer din virksomhet:

Lukk Fjern alle filtre
    Lukk Fjern alle filtre
21 treff

Annet

Kompost i barnehage
Komposter organisk avfall fra barnehagen sammen med barna. For eksempel er innekompostering med meitemark enkelt, luktfritt og gøy for barna.


Rentvannssystem
Benytt et rentvannssystem ved vask av vinduer og fasader for å redusere kjemikalieforbruket.


Flaskefond
Bli medlem av Flaskefond, en bedrift som henter panteflasker hos virksomheter og bruker panten til å støtte klimavennlige oppstartsbedrifter.


Pollenspredning
Reduser pollenspredningen fra planter med stor allergifremkalling, for eksempel ved å plante færre slike planter i nye parker og anlegg.


Krav til valg av bank
Krev at din bank anerkjenner miljøinnsats og prioriterer å gi lån til bedrifter med god miljøprofil.


Krav til oppdrettsnæringen
Still krav om at selskaper i oppdrettsnæringen reduserer bruken av soya i laksefôret.


Krav til nydyrking og utbygging
Unngå å gi lån til eller investere i bedrifter som er involvert i nedbygging eller oppdyrking av myr- og torvområder med høy karbonlagringsevne.


Miljøvennlig ugressbekjempelse
Finn miljøvennlige alternativer til kjemiske sprøytemidler ved ugressbekjempelse, for eksempel kokende vann, eddik eller tildekking av ugress med bark eller duk.


Inkluderende arbeidsliv
Arbeid for et inkluderende arbeidsliv, og samarbeid med NAV om å ansette personer med lønnstilskudd for arbeidspraksis.


Fast utedag i småskolen
Ha en fast utedag for småskoletrinnene med undervisning utendørs i ulike fag, for eksempel naturfag, matematikk, kroppsøving, norsk og samfunnsfag.


Grønne kampanjedager
Arranger et grønt arrangement i nærmiljøet fremfor vanlige kampanjedager. Samarbeid gjerne med lokale miljøorganisasjoner.


Automatiske kraner
Installer automatiske kraner på alle toaletter.


Miljøprofilering av skole
Profiler skolen som en miljøvennlig skole som har fokus på bærekraft i undervisningen, på ekskursjoner og i skolens daglige drift.


Inkludering av elever i miljøarbeid
Utfordre elevrådet til å komme med innspill på miljøtiltak til skolen og inkluder praktiske miljøtiltak skolen gjør i undervisningen i ulike fag.


Belønning for miljøinnsats
Gi en årlig miljøpris til klassen/klassene som har bidratt til miljøarbeidet på skolen.


Kjemikaliebruk i kjemiforsøk
Gjør kjemiforsøk i mikro-format for å bruke mindre farlige kjemikalier.


Bærekraftsuke
Arranger en tverrfaglig bærekraftsuke for hele skolen med aktiviteter og undervisningsopplegg relatert til bærekraftig utvikling.


Vedlikehold av rensesystemer og oljeutskillere
Sørg for jevnlig vedlikehold og målinger av rensesystemer, sandfang og oljeutskillere.


Digitalt stoffkartotek
Opprett digitalt stoffkartotek for farlige kjemikalier som alle medarbeidere har tilgang til, og oppdater det jevnlig.


Barnebøker med miljøinnhold
Skaff barnebøker som tar opp ulike temaer knyttet til natur, miljø og klima, og les dem for barna.


Naturvakt
Benytt aktivitetsprogrammet Naturvakt i barnehagen for å lære om allemannsretten og bærekraftig bruk av naturen.