11. mars 2020

Deling av transporttjenester

Tiltak:

Bruk digitale kanaler til å finne eksisterende transportressurser til varetransport. Både transportører og aktører med transportbehov kan kartlegge og fylle opp transportmidler med ledig kapasitet.

 

Fakta/informasjon:

Blant lastebiler i Norge er det 30% tomkjøring, og også på skip, fly og jernbane er det ofte ledig kapasitet til varetransport. Miljøgevinsten vil være stor dersom varetransporten blir mer effektiv, så behovet for antall kjøretøy og transportkilometer reduseres. For eksempel er Transportmarkedet.no en nettside der transportører som har ledig transportkapasitet kan legge ut dette, og komme i kontakt med aktører som trenger frakt. Hensikten er å gjøre det lettere for ulike aktører å samarbeide om transportoppdrag.