14. mars 2019

Avfall fra catering

Tiltak: 

Virksomheter som benytter seg av catering bør oppfordre leverandør til å benytte gjenbruksprodukter som tallerkener, kopper, bestikk, gjenbruksbakker og liknende.

 

Fakta/informasjon: 

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Reduksjon av plastavfall er særlig viktig, fordi plast på avveie havner i havet, der det utgjør en stor trussel mot marint liv. Man finner store mengder engangsartikler til matservering i havet og på strender både i Norge og i resten av Europa, så mindre bruk av slike produkter er et konkret tiltak for å redusere marin forsøpling. 

 

Les mer: 

Miljøfyrtårns faktaark om plast og engangsartikler