Miljørapporten motiverer og engasjerer

De fleste Miljøfyrtårn-virksomhetene leverte sin miljørapport for 2013 for noen uker siden. Mange er kanskje ikke bevisste på at miljørapporten er et nyttig verktøy for den enkelte virksomhet?

Årets nye rapportskjema gjør det enda enklere å hente ut nyttig statistikk om eget miljøarbeid.

Rapporten du kan hente ut sammenligner energi, sykefravær, avfall, transport og klimaeffekter over tid. Tall og grafer som viser at miljøarbeidet i en virksomhet faktisk virker, er for de fleste motiverende informasjon og kan brukes til å skape engasjement både blant ansatte og ut mot markedet.

Slik drar du nytte av «ut-rapporten»:

– Presenter tall og statistikk i et allmøte for de ansatte.
Erfaringsmessig gir dette mulighet for å feire alle forbedringer og samtidig få en god samtale om hva man ikke får til. Kanskje er det tid for en liten kakefeiring av godt miljøarbeid?

– Bruk nøkkeltall og grafer rett inn i årsberetninger til styre og eiere.
Regnskapsloven sier at man skal gjøre rede for miljøbelastninger, denne statistikken kan være en enkel måte å imøtekomme dette kravet.

– Synliggjør dine miljøprestasjoner
Den årlige miljørapporten kan gjerne synliggjøres både på intranett og ut mot offentligheten på nettsider og sosiale medier.

– Kontakt media 
Store miljøforbedringer og økonomiske besparelser er faktisk også en sak for lokalaviser og bransjetidsskrifter og kan være omdømmebyggende.

Klima- og miljørapport