Miljøledelseskonferansen

2018

Vi inviterer til årets faglige møtepunkt for alle som jobber med miljøledelse og grønn vekst.

Foredragsholdere

Erling Ølstad

Adm. direktør, Mester Grønn

Vibeke Hammer Madsen

ADM. DIREKTØR, VIRKE

Petter Gulli

KREATIV LEDER, GOOD MORNING

Jan Christian Vestre

ADM. DIREKTØR, VESTRE AS

Annabelle Lefebure-Henriksen

BÆREKRAFTSANSVARLIG, VARNER

Lan Marie Nguyen Berg

BYRÅD FOR MILJØ OG SAMFERDSEL

Thina Saltvedt

ANALYTIKER, NORDEA

Erlend Aas Gulbrandsen

STIPENDIAT HØGSKOLEN I INNLANDET

Ann-Kristin Ytreberg

DAGLIG LEDER, MILJØFYRTÅRN

Jacob Mehus

Adm. Direktør, Standard Norge

Merete Gjetanger

SOPRA STERIA

Camilla Gramstad

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE

Linn Grøtberg

MILJØFYRTÅRN

Håvard Haagensen

POSTEN NORGE

Ragnhild Hammer

ARENDAL KOMMUNE

Arild Sundal

LØVAAS MASKIN

Foredrag fra konferansen

Program

Miljøledelseskonferansen

 • 08:30-09:00

  Registrering og kaffe

 • 09:00-09:15

  Oslo - Europeisk miljøhovedstad i 2019

  Lan Marie Nguyen Berg, Byråd for miljø og samferdsel i Oslo
 • 09:15-09:30

  Miljøledelse som verktøy og forutsetning for grønn vekst

  Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn, og Jacob Mehus, adm. direktør i Standard Norge
 • 09:30-09:45

  Miljø inn i strategi og ledelse - hvordan?

  Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke
 • 09:45-10:00

  Eventyrlig vekst - bygget på grønne verdier

  Jan Christian Vestre, adm. direktør Vestre AS
 • 10:00-10:15

  Finans og grønne investeringer, klimarisiko og grønn konkurransekraft

  Thina Saltvedt, analytiker i Nordea
 • 10:15-10:40

  Strategier for grønn vekst, hva kan forskning lære oss?

  Erlend Aas Gulbrandsen, stipendiat Høgskolen i Innlandet
 • 10:40-11:00

  Pause

 • 11:00-11:15

  Miljølederrollen i endring

  Annabelle Lefebure-Henriksen, bærekraftsansvarlig Varner
 • 11:15-11:30

  Bærekraft og grønn merkevarebygging

  Petter Gulli, kreativ leder i Good Morning
 • 11:30-12:15

  Felles lunsj

Parallellsesjon 1 v/ Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn inviterer til parallellsesjon om forankring av miljøarbeid fra styre og strategier, via ansatte i deres daglig roller og hele veien til kunde eller bruker. For å lykkes med grønn omstilling og bærekraftig vekst, må hele organisasjonen involveres. Vi gir gode eksempler og verktøy for å lykkes.

 • 12:15-12:35

  Miljøledelse som verktøy for et bærekraftig mindset og grønne resultater

  Miljøfyrtårn v/Linn Grøtberg
 • 12:35-12:55

  Slik tok de ledelsens miljøengasjement til butikker og kunder

  Mester Grønn v/ adm. direktør Erling Ølstad
 • 12:55-13:10

  Måling av miljøprestasjoner gir resultater i hele organisasjonen

  Arendal Kommune v/Ragnhild Hammer
 • 13:10-13:25

  Ringvirkninger av miljøarbeid fra ansatte og barn til lokalmiljøet

  Hareveien barnehage v/ Synnøve E. Anfinsen
 • 13:25-13:40

  Med miljøfokus som en del av organisasjonens ryggrad

  Miljøsjef i Øyafestivalen, Cathrine Røsseland
 • 13:40-14:00

  Pause

 • 14:00-14:20

  Ekspertens tips til hvordan du kan lykkes med internkommunikasjon

  Sopra Steria v/ Merete Gjetanger
 • 14:20-14:35

  Organisasjonen som satset grønt – og vant

  Løvaas maskin v/ Arild Sundal
 • 14:35-14:50

  Miljøinnovasjon i hele organisasjonen

  Posten Norge v/ Håvard Haagensen
 • 14:50-15:10

  Hvordan skape suksess i det grønne skiftet?

  En dialog mellom Ann-Kristin Ytreberg, Miljøfyrtårn, og Camilla Skjelbæk Gramstad, Hovedorganisasjonen Virke
 • 15:10-15:30

  Miljøfyrtårnsmalltalk

Parallellsesjon 2 v/Standard Norge og Oslo kommune

Ved bærekraftig byutvikling må offentlige og private aktører trekke sammen – til beste for folk og miljø. Hvordan kan det offentlige bidra til dette gjennom tjenester, tilrettelegging og rammebetingelser? Hvilke muligheter har næringslivet, og hvilke redskaper disponerer de? Hvem blir markedsvinnerne på veien mot en innbyggervennlig og grønn framtid? Dette belyses gjennom følgende program.

 • 12:15-12:20

  Velkommen

 • 12:20-12:40

  Oslo – Europas miljøhovedstad 2019

  Rikke Dahl Monsen, programansvarlig
 • 12:40-13:00

  Kristiansand kommune sparte 35% gjennom enøktiltak, energiledelse og ISO 50001

  Yngvar Einarsmo, Kristiansand kommune
 • 13:00-13:20

  Ombruk og design for gjenbruk

  Anne Sigrid Nordby – Asplan Viak
 • 13:20-13:35

  Pause

 • 13:35-13:55

  Blågrønn byplanlegging til beste for innbyggere og næringsliv

  Pedro Ardila, Bærum kommune
 • 13:55-14:15

  Miljøledelse i små virksomheter – Nye ISO 14005

  Knut Jonassen, Standard Norge
 • 14:15-14:35

  Revisjon som verktøy i risikostyring og forbedring – Nye ISO 19011

  Anne-Kari Valdal, Proactima
 • 14:35-14:45

  Avslutning