Miljøkrav fra bilkundene

Høye forventninger fra omgivelsene var en av hovedgrunnene til at bilforhandleren Bertel O. Steen Buskerud AS nylig ble sertifisert som Miljøfyrtårn. – Det er et stadig økende krav fra kunder i forhold til å representere en miljøprofil, sier daglig leder Frank Hermann.

Miljøsertifiseringen ble høytidelig markert i bedriftens lokaler på Lierstranda, 10. oktober. Liers ordfører Helene Justad kunne overrekke diplomet til en virksomhet som etter en grundig intern prosess har gjennomført sertifiseringen uten avvik – og på rekordtid.

Krav fra regionen 

– Store deler av vår virksomhet er rettet mot offentlige etater og private bedrifter i regionen, og disse kundene setter høye krav til kompetanse, gode rutiner og en bevisst miljøprofil, sier Hermann om begrunnelsen for miljøsertifiseringen.

– Et ønske om å tydeliggjøre vår miljøsatsing, i kombinasjon med et stadig økende krav fra kunder i forhold til å representere en miljøprofil, er vår motivasjon.

Bertel O. Steen AS arbeider nå med å miljøsertifisere alle egeneide forhandlere, og avdelingen i Buskerud er en av de første bilforhandlerne i fylket som ble sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøsertifisert kommune 

– Lier kommune er miljøsertifisert, og vi utfordrer det lokale næringslivet til å ta ansvar for miljøet, sa ordfører Justad under overrekkelsen.

Kommunen med slagordet ”Grønne Lier – for alle innbyggere”, har som målsetning å sertifisere alle sine virksomheter, og delte ut både diplom og verbale blomster til den lokale bilforhandleren:

– Vi er svært glad for at bilbransjen også følger opp dette!

Les også om bilpleiefirmaet Carshine, som har spart både penger og miljøet på å være sertifisert Miljøfyrtårn siden 2002.

Av: Eva Kvelland, Ordkraft

Miljøkrav