Miljøfokus hos landets beste arbeidsplasser

– Mange av de beste arbeidsplassene i Norge er miljøsertifisert, og virksomhetene bruker dette aktivt internt og eksternt for å vise at de tar sin del av ansvaret. En viktig trend vi ser er fokus på noe større enn bare profitt og lønnsomhet, virksomhetens rolle i samfunnet er stadig viktigere.

Det sier Jannik Krohn Falck, partner i firmaet Great Place to Work, som tidligere i år kåret Norges beste arbeidsplasser. Se resultater fra kåringen. Great Place to Work ble selv miljøfyrtårnsertifisert i 2014.

Det å være sertifisert Miljøfyrtårn er en viktig daglig påminnelse til hver enkelt om hvordan vi driver vår virksomhet mest mulig bærekraftig. For oss er fokus på mennesker og miljø grunnleggende i vår kultur. Miljøfyrtårn er en standard som også er viktig for oss i relasjon til våre samarbeidspartnere, forteller Krohn Falck.

Sertifiseringsprosessen styrket HMS-arbeidet

Prosessen med å bli Miljøfyrtårn har ytterligere styrket HMS-arbeidet. Vi har også forbedret våre rutiner og løsninger for avfallshåndtering, innkjøp, verneombud og sykefraværsoppfølging. Men HMS strekker seg bredere enn dette. Vi arbeider proaktivt og tett sammen med våre kolleger for å fange opp symptomer på et tidlig tidspunkt. I tillegg til løpende dialog, har personalleder en kort en-til-en samtale hver måned. Dette sikrer en god relasjon, som er en forutsetning for gjensidig tillit. Regelmessige møter som dette forsterker involvering, forankring, medbestemmelse, realisme i egne mål og planer, anerkjennelse og mye mer, forteller Krohn Falck.

Menneskene i fokus gir økonomiske fordeler

Viktigste fokus man kan ha i HMS-arbeidet er menneskene individuelt og i fellesskap. Virksomhetene når sine mål gjennom den enkelte som opplever mening, mestring og autonomi. Det er stadig mer forskning som viser de økonomiske fordelene ved å ha en fantastisk bra arbeidsplass. Dette gjelder både med reduserte kostnader og økte inntekter. I Norge og internasjonalt ser vi en tydelig besparelse når det gjelder sykefravær og turnover. Sykefraværet hos de beste arbeidsplassene er 30-50% lavere enn de nasjonale nivåene. Mennesker står lengre i jobben enn det som er vanlig i deres bransje, sier Krohn Falck.

LES: MILJØFYRTÅRN HAR LAVERE SYKEFRAVÆR

Videre sier Krohn Falck at virksomheter med en tillitsbasert bedriftskultur også viser høyere innovasjonsgrad, har høyere økonomisk vekst og viser en sterkere finansiell utvikling.

Kjennetegn på en god arbeidsplass

En middels god eller en dårlig arbeidsplass kan nok de fleste kjenne seg igjen i og se for seg. Veldig ofte handler det om inkonsistenthet, og da spesielt i lederskapet. Det er ofte relasjonen mellom ledelsen og medarbeiderne som ikke fungerer. Konkrete temaer det handler om i lederskap er blant annet uklar retning og strategi, utydelig kommunikasjon, mangel på tydelighet, lite involvering i det som er viktig og det å bli sett som person. I de beste virksomhetene lykkes ledelsen og hver enkelt leder i større grad å skape tillit, ”kjenne folka sine”, sette forventinger og deretter møte dem. De beste lykkes med hverdagsledelse og de klarer å skape en opplevelse av mening for hver enkelt i deres rolle.

– Det er ingen raske veier til målet. Det viktigste er at øverste ledelse har en ekte tro på menneskene og at en tillitsbasert bedriftskultur er veien å gå. Deretter er det systematisk arbeid over tid som skal til. Det er viktig å vite hvor man står, og finne hva som er viktigst å fokusere på først. Er det grunnleggende HMS-risiko, eller har vi dette på plass, så vi kan arbeide på neste nivå? Det er også mye inspirasjon i å lære av andre som lykkes, avslutter Jannik Krohn Falck.

Se video og hør hvordan Norges beste arbeidsplasser arbeider med mennesker og bedriftskultur.

Av: Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft 

Arbeidsmiljø, HMS, Lavere sykefravær