Miljøfokus bør gi konkurransefortrinn

Det offentlige må legge større vekt på klima i sine anskaffelser. Fokus på grønne innkjøp er en viktig drivkraft for at flere virksomheter tilpasser seg lavutslippssamfunnet.

Grønne innkjøp var tema da 200 deltakere fra næringsliv og forvaltning i forrige uke var samlet på den nasjonale miljøkonferansen “Miljøledelse 2014” i Næringslivets hus i Oslo.

Hensikten var å belyse hvordan både offentlige og private kan stille effektive miljøkrav i anskaffelser. Kraften som ligger i å velge leverandører med miljøfokus, er sentral for å nå målene om lavere klimagassutslipp. Internasjonalt anses grønne innkjøp som en vesentlig driver for å få til det grønne skiftet.

– Alternativet til grønn vekst er ingen vekst. Miljøledelse og grønne innkjøp er to sider av samme sak. Å stille tydelige miljøkrav krever ledelsesforankring. 

Det sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft under åpningen av konferansen. Ministeren har tidligere bedt kommunene innføre miljøledelse, og gjentok at både det offentlige og næringslivet har ansvar for å få grønn vekst:

– Grønne innkjøp gjennom offentlige anskaffelser, er av FN definert som et sentralt virkemiddel for å redusere klimagassutslippene. Innkjøpspolitikken er viktig for å nå samfunnsmål. Det skal bli enklere å ta grønne valg i offentlig sektor, fortalte Sundtoft.

Næringslivet må ta sin del av ansvaret 

NHOs avdelingsdirektør for innovasjon og næringsutvikling, Per Øyvind Langeland mener også det offentlige må legge vekt på klima.
– Hvis en virksomhet skal opprettholde konkurransekraften sin, må den ha kontroll på hvilke miljøbelastninger den fører med seg. Det offentlige som stor kjøper av ulike varer og tjenester må legge større vekt på klima- og miljøaspekter i sine anbudsspesifikasjoner, sier Langeland.

Også næringslivet spiller en sentral rolle når det gjelder å utvikle løsninger for lavutslippssamfunnet.
– Vi vil vise at grønne innkjøp er en vesentlig driver i retning av konkurransedyktige virksomheter tilpasset lavutslippssamfunnet. For miljø- og klimatilpassede virksomheter kan grønne innkjøp gi betydelige konkurransefortrinn, sier Langeland.

Miljøfyrtårn som verktøy

– Miljøfyrtårnsertifisering er et verktøy for å drive effektiv miljøledelse. Vi er glade for at regjeringen uttaler seg så tydelig om miljøledelse, og oppfordrer det offentlige til å ta ansvar blant annet gjennom å gjøre grønne innkjøp, sier daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Morten Leuch Elieson.

Grønne konferanser

Miljøledelse 2014 ble arrangert av NHO, Standard Norge, Oslo kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og SIMPLI. Konferansen var sertifisert etter kravet Grønne konferanser, og NHO eiendom er første aktør utenfor hotellbransjen som nå er sertifisert og dermed kan arrangere Grønne konferanser.

Se omtale av konferansen Miljøledelse på NHOs nettsider, hvor du også kan se hvordan Jernbaneverket jobber med offentlige innkjøp.

Av: Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft 
Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole.

Grønne innkjøp, Konkurransefortrinn, Miljøledelse