Miljøansvar i dyreparken

Kristiansand Dyrepark har vært Miljøfyrtårn siden 2008, og har et meget bredt miljø- og samfunnsengasjement. Dette gir resultater, noe som er positivt både for parken, miljøet og for samfunnet.

Det å være Miljøfyrtårn passer godt inn i Dyreparkens ønske om å være en samfunnsansvarlig bedrift.

– Vi har et brennende engasjement for dyr, og da er det viktig for oss å vise miljøansvar på egen drift. Miljøfyrtårn er godt kjent internt i parken, noe som er med på å holde fokus på miljøspørsmål i den daglige driften, forteller administrerende direktør i Kristiansand Dyrepark, Per Arnstein Aamot.

– Vårt hovedengasjement for miljøet ligger nok i vårt prosjekt i Masai Mara i Kenya – Naboisho. Der samarbeider vi med Strømmestiftelsen og Basecamp Foundation om bevaring av et stort landareal i verdens mest dyretette område. Ut over dette jobber vi også med flere bevaringsprosjekter og flere organisasjoner, ofte med bevaring av dyr og biologisk mangfold som fokus, fortsetter direktøren.

Satser på økologisk mat

Ved siden av dette, satser Dyreparken også på økologisk mat. Tidligere i år fikk Ekorn-Jensens Kafé i Hakkebakkeskogen gullstatus hos Debio – kvalitetsmerket for økologisk mat, som ett av få spisesteder i Norge. Dette oppnådde de ettersom over 90 % av maten som serveres er økologisk.

– Dyreparken har vært Miljøfyrtårn siden 2008, og vi prøver hvert år å finne nye områder vi kan forbedre oss på i alle avdelinger i parken. I kaféen i Hakkebakkeskogen har vi i tillegg til økologisk meny også sørget for at all emballasjen, fra servietter til tallerkener og bestikk, kan kastes som biologisk avfall. Da reduserer vi restavfall, og sparer både miljø og penger, sier Roy Arve Byremo, sjef for alle serveringsstedene i Dyreparken.

– For en så stor aktør som Dyreparken er det å være Miljøfyrtårn viktig. Vi har som park et ansvar for å ta vare på miljøet, og vi forsøker å forbedre oss fra år til år. Miljøfokuset er med i utviklingen av nye konsepter, poengterer Byremo.

Miljøfokus

Direktør Per Arnstein Aamot bekrefter dette.

– Vi prøver å tenke på hvordan vi på best mulig måte kan lage attraksjoner med minst mulig inngrep i natur og omgivelser. Energiforbruk og søppelsortering er alltid en del av gjennomgangen i forkant, sier Aamot.

Dyreparken profilerer sitt miljøengasjement gjennom informasjon til gjestene i parken, men også når de presenterer bedriften i forskjellige sammenhenger. De er bevisste på sin rolle overfor barn og unge.

– Det er viktig for oss å være vårt ansvar bevisst som rollemodell. Vi opplever spesielt at våre unge gjester har stort fokus på dyre- og miljøvern. Dyreparken tilbyr blant annet opplegg med undervisningsmateriell for skoleklasser. Dette går primært rundt temaet biologisk mangfold. Videre har alle våre dyrepresentasjoner innhold av opplysning og læring. Vi opplever også at våre gjester forventer et miljøengasjement, og at denne tendensen er tiltakende, opplyser Aamot.

Lønnsomt med miljøfokus

Dyreparken ser konkrete resultater som en følge av sitt miljøengasjement. Selv om det i en del tilfeller kan være vanskelig å peke på konkrete tall, blant annet fordi mye avhenger av klimatiske forhold, aktivitet og antallet gjester i parken, så finner vedlikeholdssjef Kurt Snemyr noen klare besparelser.

– Tiltak vi har gjennomført i forbindelse med vannrensing i våre badebassenger har redusert vannforbruket i disse med nærmere 40 %, og energiforbruket i de samme bassengene er redusert med opp mot 150 MWt. Videre vet vi at det er besparelser knyttet til vår økte bruk av varmepumper til oppvarmingsformål. Vi har også økt andelen av avfallet vi kildesorterer fra ca. 28 % i 2009 til ca. 62 % i 2014. Med tanke på hva som betales for å deponere usortert avfall, er innsparingene her betydelige for oss, sier Snemyr.

– Det fine med mange av de tingene man gjør som Miljøfyrtårn-bedrift er at de også har en kostnadsbesparende side. I tillegg gir det en positiv assosiasjon for gjester og oss som jobber her, avslutter direktør Per Arnstein Aamot.

Av: Jan Erik Buarøy og Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft.
Foto: Dyreparken 

Butikk, Parkvesen, Restaurant og kafé